Bijdrage poli­tie­honden en poli­tie­paarden Madestein - Vroondaal


Cie Ruimte

7 april 2021

Voorzitter,

het bestemmingsplan is vernietigd vanwege het ontbreken van geluidsmaatregelen rond een trainingsterrein voor politiehonden. Inmiddels is er overeenstemming bereikt over maatregelen.

Deze maatregelen op het politiehondenterrein lijken slechts gericht op de geluidsbelasting en niet op het dierenwelzijn.

Als Partij voor de Dieren zijn we sowieso kritisch op het gebruik van honden en paarden als geweldsmiddel. Onlangs doken weer beelden op van dieren in politietraining die mishandeld worden. Honden trainen om heftige agressie te tonen, is toch geen rekening houden met de intrinsieke waarde van het dier zoals vastgelegd in de dierenwelzijnsnota?

Ik noemde al dat er allerlei ‘geluidsdempende maatregelen’ worden genomen. Wie betaalt die? De gemeente? En draagt die zo bij aan deze trainingsmethodes? En alleen om te zorgen dat de nieuwe bewoners minder ‘last’ hebben van de dieren. Want voorzitter, zijn uitraashokken voor dolgeworden honden, een geluidsscherm vanwege het schietgeluid en een carports zodat honden in kooien in de auto kunnen blijven zitten tijdens de pauze van trainers in het belang van de dieren? Is verder het dichtzetten van buitenverblijven in het belang van de honden?

Voorzitter, waarom wordt niet ingezet op meer diervriendelijke oplossingen en uiteindelijk het afbouwen van het gebruikmaken van de dieren hier?

Dank u wel