Bijdrage Versterking Haags Pand­brigade en beleids­kader 'Handhaven met ambitie'


Cie Ruimte

7 april 2021

Voorzitter,

Als gemeente verlenen we veel vergunningen en houden veel toezicht. Dat is ook noodzakelijk blijkt uit de rapportage. De Partij voor de Dieren heeft erg veel waardering voor alle medewerkers die zich inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid van Den Haag, bijvoorbeeld rond zwerfvuil, achterstallig onderhoud of het milieu.

We zien de gevolgen van de druk op de woningmarkt ook in de cijfers. Dit benadrukt het belang van de pandbrigade. En vandaag bespreken we de langverwachte brief over die pandbrigade. Het is onwerkelijk hoeveel moest worden gedaan met beperkte capaciteit. Mijn fractie is daarom blij met het extra budget.

Echter, voorzitter, ik moet ook onze teleurstelling uitspreken. We hebben al zo lang om de nu voorliggende brief gevraagd en hierin zou ingegaan worden op het achterstallig onderhoud van beeldbepalende panden. Bijvoorbeeld toen we het hadden over de Harstenhoekweg of bij de discussie rond de Gedempte Gracht. Mijn fractie ziet dit element echter maar mondjesmaat terugkomen. Waarom niet wat meer prioriteit geven aan de aanpak van verloederde panden? In het verleden hebben we gezien waar het gebrek aan onderhoud toe kan leiden.

Kan de wethouder aangeven of hij bereid is om voor 2021 meer aandacht te geven aan verkrotting? In het VTH-verslag zien we ook dat dit zeker nodig is. Met 740 controles; 586 overtredingen rond achterstallig onderhoud registreren is niet niks.

Voorzitter, we krijgen in de raad verder steeds signalen van woningcorporaties met groot achterstallig onderhoud. Waarom wordt dit niet aangepakt en is de focus alleen op de particuliere sector?

Verder vraagt mijn fractie hoe en wanneer wordt gekeken naar het nakomen van de vergunningen. Vaak worden vergunningen, bijvoorbeeld rond welstandsaspecten niet nagekomen, en dan gebeurt er weinig. Kan de wethouder hierop ingaan?

Dan voorzitter, de controle op milieuvoorschriften. Gaat de gemeente nu inderdaad handhaven via de omgevingsdienst op de energiebesparingsplicht uit de Wet Milieubeheer?