Bijdrage Afsluiting van drink­water


Cie Samen­leving

13 oktober 2022

Voorzitter,

Door de inflatie en de enorme stijging van energieprijzen hebben steeds meer inwoners in den haag moeite om rond te komen. Dat meer inwoners in de toekomst moeite hebben om te kunnen voorzien in basisbehoeften is dan ook een scenario waar wij op moeten anticiperen.

Gelukkig wordt er echt al veel gedaan om afsluiting te voorkomen. Maar In 2021 werden toch nog 29 huishoudens afgesloten van de drinkwatervoorziening. 29 huishoudens teveel wat de pvdd betreft. Of hier kinderen bij betrokken zijn kunnen wij niet inzien, maar de partij voor de dieren vindt dat we als stad van vrede en recht geen universeel mensenrecht mogen schenden namelijk het recht op drinkwater. Daarom een vraag aan de wethouder:

Waarom sluiten wij in den haag überhaupt nog gezinnen/ huishoudens af van de drinkwatervoorziening? Kan de wethouder toelichten waarom we hulpverlening niet kunnen inzetten zonder daarbij gezinnen/ huishoudens af te sluiten van het drinkwater? Huishoudens raken hierdoor verder in de problemen en dit leidt alleen maar tot meer kosten.

Ook werkt Dunea momenteel aan nieuw beleid. Waarin preventie een grotere rol speelt. Kan de wethouder aangeven of Dunea hierbij ook de huidige omstandigheden meeneemt bij het opstellen van dit beleid?

Tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage Initiatiefvoorstel een kindvriendelijke stad

Lees verder

Bijdrage Plintenstrategie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer