Bijdrage Plin­ten­stra­tegie


Raad

21 oktober 2022

Voorzitter,

Toen ik een baan in Den Haag kreeg kon ik tijdelijk bij mijn tante wonen boven de winkels op de Fred. Op die manier werd mijn reistijd verkort en kon ik ervaren hoe winkels een straat bepalen. En hoe het type winkels bepalend kan zijn voor of mensen komen. De Fred is als winkelstraat ook erg veranderd sinds mijn tante er eerst kwam wonen en daar een kleinschalige boekwinkel runde. De winkel is er al een tijd niet meer, eerst werd het een kastenwinkel en uiteindelijk kwam een kappersketen erin.

En voorzitter, uiteraard is het niet erg als een winkelstraat zich ontwikkeld en er winkels weggaan en bijkomen. Dat is gezond; ook al had ik graag de tijd meegemaakt dat mijn tante de boekenwinkel runde. Het probleem ontstaat echter, als het aanbod eentonig wordt. Als er teveel kappers komen dan gaan mensen niet naar een winkelstraat om te winkelen, maar alleen om naar de kapper te gaan. Uiteindelijk kan zo de leefbaarheid achteruitgaan.

Dit speelt nog meer bij nieuwbouw waar projectontwikkelaars vaak bij de bouw vooral de meest renderende ruimte voor detailhandel maken. Er is dan weinig oog voor het effect van een rijtje kappers, fastfoodketens of nagelstudio's voor de leefbaarheid. Daarom is het wenselijk dat de gemeente hierop stuurt. Juist om overconcentratie van bepaalde branches te voorkomen en anderen juist de ruimte te geven. Want we willen ook juist dat er in een stad genoeg huisartsen, apotheken en dierenartsen zijn.

Daarom steunt de Partij voor de Dieren het concept van de plintenstrategie van harte. Echter, over dit document zelf is de Partij voor de Dieren minder positief. Het is namelijk onduidelijk wat we als raad vaststellen en van goede ideeën is onduidelijk hoe en of die worden uitgewerkt. Er staat achter de doelgroep verordening een vraagteken en ‘PM’.

Voorzitter, wij snappen dat er een uitwerking per gebied moet plaatsvinden. Echter, voor de planologische instrumenten is het wenselijk dat het college aangeeft of en hoe de instrumenten worden toegepast. In elk geval geldt dit wat ons betreft voor de doelgroepenverordening en het brancheringsbeleid. Vandaar het amendement Stuur op plinten die ik samen met de HSP en SP indien. Voor mijn fractie is aanname van dit amendement bepalend voor hoe we stemmen over dit raadsvoorstel, omdat dit bepalend is voor of er echt zicht is op een goede sturing op plinten.

Daarnaast dienen we een amendement in om niet nu al, zonder duidelijke analyse, de instrumenten per gebied vast te leggen; dit zou na analyse op gebiedsniveau moeten plaatsvinden. Vandaar het amendement met de titel Intern consistente plintenstrategie.

Dank u wel


Interessant voor jou

Bijdrage Afsluiting van drinkwater

Lees verder

Bijdrage Hoe staat het met groenedakensubsidies in Haagse wijken?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer