Bijdrage Algemene Beschou­wingen


3 oktober 2013

Voorzitter. Ik zou vandaag net zo goed mijn bijdrage van de vorige jaren kunnen houden. Want wederom is dit college erin geslaagd om te kiezen voor grote prestige projecten ten koste van mensen, dieren en onze leefomgeving.

Na drie jaar ruckzigloze bezuinigingen zou je denken dat de meevaller van € 115 miljoen euro gebruikt zou worden om slechte keuzes terug te draaien. Om te investeren in mensen, in milieu en in natuur. Maar nee, dit VVD college kiest ervoor om te investeren in stenen, asfalt, bedrijven en auto’s.

De afbraak van sociale voorzieningen en van onze leefomgeving, daar wordt niets aan gedaan.

En voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt dit niet alleen een gemiste kans, dit gaat ons in de toekomst ook geld kosten. Immers, in een groene omgeving met schone lucht en goede voorzieningen, zijn mensen gelukkiger en gezonder. Inmiddels zijn er al stapels onderzoeken die laten zien dat hierdoor de zorgkosten dalen. En ook dat mensen hierdoor met elkaar in contact komen.

Maar doordat dit college natuur en milieu onderaan het prioriteitenlijstje heeft staan, wordt hier niet in geïnvesteerd. Sterker nog, steeds weer komen er nieuwe plannen bij van dit college waarbij in bestaande parken wordt gebouwd. Bijvoorbeeld de verkleining van het Florence Nightingale park. Nog steeds zijn er straten zonder bomen, zonder enige vorm van groen. De Partij voor de Dieren vindt dit onbegrijpelijk. Hoeveel meer bewijs van verwoesting heeft dit college nodig om daadwerkelijk eens te gaan investeren in groen en natuur?

Van dit college moet iedereen mee doen, participatie is het nieuwe toverwoord. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Als je een groot kantoorgebouw in de stad bezit[1], dan verlaagt dit college de lasten voor je.

Ieder ander moet de broekriem aanhalen en in de hele kunst- en cultuursector op wijkniveau is ernstig gesneden. Maar voor het nieuwe prestige project Spuiforum zijn wel weer de miljoenen te vinden.

Het college geeft aan op zich wel de leefomgeving te willen verbeteren tenzij er natuurlijk parkeerplekken moeten komen, dan hakken we bomen om en verdwijnen de parken.

In plaats van te investeren in de bewoners en in een echt groene leefomgeving, trekken we geld uit om meer toeristen naar Scheveningen te halen en nog meer WK’s en EK’s naar de stad te halen.

Meer mensen, bedrijven en auto’s. Dat is waar dit college op inzet. Alleen maar méér, méér, méér. En voorzitter, dat gaat ten koste van het meest waardevolle wat we hebben; een schone en gezonde leefomgeving.

Ik ben het al veel vaker gezegd en doe dat weer. De enige koers die hoop biedt voor de toekomst, is een keuze voor een economie die blijft binnen de draagkracht van de aarde. Een koers die zorgt voor voldoende voedsel voor iedereen. Voor een gezonde leefomgeving, die ons schoon water levert om te drinken, schone lucht om in te ademen en een vruchtbare bodem om ons voedsel op te verbouwen. Onze economie is volledig afhankelijk van het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Het is dan ook tijd voor radicaal andere keuzes. We moeten een transitie maken naar een duurzame samenleving.

Wij leven nu al alsof wij twee aardbollen tot onze beschikking hebben - wat niet het geval is. Zorg voor milieu en natuur is voor ons dan ook niet een luxe waar nu even geen geld voor is, maar een essentiële voorwaarde voor een duurzame economische ontwikkeling, zonder een focus op groei.

Dit betekent dat milieu en natuur volwaardig meegewogen moeten worden bij beslissingen. Kijk naar het effect van projecten nu en in de toekomst. En zorg dat de rekening ervan niet bij de belastingbetaler komt, maar bij de vervuiler. Op deze manier loont het daadwerkelijk om verantwoorde keuzes te maken.

De gemeente zou zich naar de mening van de Partij voor de Dieren moeten focussen op haar kerntaken: het creëren en behouden van een leefbare stad. Dus niet miljoenen pompen in ambitieuze plannen en mooie vergezichten. Maar beschermen wat we hebben voor de inwoners van nu en in de toekomst. Investeer in buurtcentra, in bibliotheken, in hulp voor minima.

Neem de verantwoordelijkheid die een gemeente moet nemen. Dus geen geld uitgeven aan kabelbanen en topsport evenementen. Maar investeren in groen en een gezonde leefomgeving. Juist hier ligt de kracht van de gemeente.

Ook de meest kwetsbare in de maatschappij verdienen de aandacht en zorg van de overheid. En voorzitter, daarbij horen ook de dieren die in deze stad wonen. Dieren die vaak door menselijk toedoen in de problemen komen.

Het college trekt nu € 25.000 euro uit voor een publiekscampagne om mensen geld te laten geven aan opvangcentra. Diezelfde centra die het moeilijk hebben doordat mensen als gevolg van de crisis minder te besteden hebben. En nu gaan we als gemeente geld uitgeven om mensen te vragen meer geld uit te geven. Ongelofelijk. Als gemeente die zichzelf op de borst klopt als internationale stad van vrede en recht ligt hier toch echt nog een uitdaging. Andere gemeenten in dit land erkennen hun verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor gewonde dieren. Waarom wil deze gemeente die verantwoordelijkheid maar steeds afschuiven?

Dan de duurzame ambities van dit college. Deze zijn zo mooi beschreven in beleidsstukken, maar blijven met deze begroting niet meer dan een mooie wensdroom. Nadat we de budgetten voor milieu en duurzaamheid stevig hebben leeg getrokken komt er dit jaar geen euro bij.

Nee, in plaats daarvan gaan we het automobilisten nog makkelijker maken. Volgens de logica van dit college is het huidig beleid om de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken onvoldoende, en heeft het college in al haar wijsheid besloten om dan maar een extra lap asfalt in een groen gebied te plaatsen. Er zijn teveel auto’s dus kiest dit college ervoor om de schaarse openbare ruimte te veranderen in parkeerplaatsen.

Dit korte termijn denken zal de problemen in de toekomst alleen maar groter maken. Waarom kiest dit college er niet voor om de € 600 miljoen euro[2] van de Rotterdamsebaan in te zetten om eens flink te investeren in de fiets en het OV? Het voordeel daarvan is dat mensen meer bewegen en gezonder worden. Ook zullen er minder uitlaatgassen zijn waardoor de luchtkwaliteit beter wordt en we misschien daadwerkelijk onze duurzame vergezichten kunnen gaan halen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil niet alleen mooie woorden over duurzaamheid en groen. Wij willen actie van dit college zien. Want onze stad verdient het om groener en gezonder te worden. En hiervoor zullen wij dan ook tijdens de begrotingsbehandeling flink wat voorstellen voor in gaan dienen.

[1] Kleine ondernemers als kappers en bakkers betalen door de lastenverlichting volgend jaar zo'n 180 euro minder aan onroerendezaakbelasting. Een redelijk groot kantoor behaalt een voordeel van zo'n 800 euro. "Wij willen een mkb-vriendelijke stad zijn", zegt wethouder Boudewijn Revis. "Veel ondernemers hebben het moeilijk. Wij geven ze een steuntje in de rug." Deze opsteker voor ondernemers kost de gemeente 7,2 miljoen euro.

[2] De aanleg van de Rotterdamsebaan kost bijna 600 miljoen euro. De helft daarvan wordt door het Rijk betaald, een kwart door de gemeente Den Haag en het ander kwart door het stadsgewest Haaglanden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer