Bijdrage Algemene Politieke Beschou­wingen 2017


6 juli 2017

Voorzitter,

Een van de grootste uitdagingen waar we momenteel voor staan, is een stad die groeit leefbaar te maken en te houden voor toekomstige generaties. De weg naar een groener Den Haag is geplaveid met goede voornemens, die niet altijd worden waargemaakt, zoals we vandaag zagen bij het besluit dat Madurodam ook de Scheveningse Bosjes klein mag maken.
Laten we vaart maken met maatregelen die echt zoden aan de dijk zetten. Daarom is mijn fractie ook blij dat 8 partijen in de Raad nu al werk willen maken van de voorbereiding van een groen college-akkoord en de Partij voor de Dieren is heel blij dat een groene coalitie hier al voor de verkiezingen vorm begint te krijgen, terwijl het verderop rond het Binnenhof maar steeds niet lukt. We hebben de motie die de Haagse Stadspartij zojuist heeft ingediend mede-ondertekend, die vraagt om maatregelen uit het pact te nemen die we nu al kunnen uitvoeren.

Binnen nu en 2030 is een radicale omslag nodig, voorzitter. Zoals onlangs nog bleek uit het Visierapport 2030 van klimaatorganisatie Urgenda, kan dat. Van een fossiele naar een circulaire economie, door anders energie op te wekken, door onze stad anders in te richten, anders te produceren, door ander vervoer en anders te eten.

Waar Den Haag nu in achterblijft, is de stad aanpassen aan klimaatverandering, ofwel klimaatadaptatie. Door klimaatverandering wordt het op plekken in de stad met donkere daken en weinig groen steeds heter. Van alle wijken in Nederland scoren de Haagse het hoogst op het hitte-eilandeffect, zo blijkt uit het RIVM-rapport van twee weken terug. Den Haag staat aangeduid als letterlijke hotspot.

Hittestress kan leiden tot extra sterfte onder kwetsbare groepen zoals ouderen en chronisch zieken, het kan de arbeidsproductiviteit verminderen, en het kan ook tot meer slaapstoornissen leiden. Hoewel het college in een net verzonden brief “Versterking van het Haagse groen” weer een beetje aandacht besteed aan hittestress, hebben wij geen echte aanpak voor hittegebieden gezien. Gebouwen koeler maken, de omgeving groener krijgen? En hoe moet dat groen er dan uit zien? Moeten het bomen zijn, of werken grasvelden net zo goed? Daarom dient de PvdD- de volgende motie in.

Door de groei van de stad neemt de druk op de leefomgeving toe. Door meer ecologische zones, zoals de Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark, kan worden voorkomen dat de leefbaarheid afneemt. Hoewel het aantal woningen in de stad fors toeneemt, liggen er echter geen plannen voor de uitbreiding van de ecologische verbindingszones. Dat is zorgelijk. En als we vooruit kijken, zien we dat de Nota Stedelijke Ecologische Verbindingszones in Den Haag in 2018 afloopt. Vooruitlopend op de opvolger van deze nota, daarom de volgende motie.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren pleit voor inclusief beleid, ook voor dieren. Wij zijn blij dat onze burgemeester afgelopen jaar de aanpak van huiselijk geweld heeft aangemerkt als een van haar speerpunten. Inmiddels wordt de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling ook door het kabinet erkend. In maar liefst eenderde van de gevallen van dierenmishandeling, is ook sprake van huiselijk geweld. En uit onderzoek van onder andere de Universiteit Utrecht blijkt dat vrouwen met huisdieren, gemiddeld 52 weken later hulp zoeken dan slachtoffers zonder huisdieren. Simpelweg omdat mensen niet weten waar ze hun huisdier veilig kunnen onderbrengen. In Den Haag is echter nog geen opvang voor huisdieren geregeld bij de crisisopvang. Amsterdam en Zwolle hebben dit wel met succes geregeld en de Partij voor de Dieren wil dat Den Haag daarin niet achterblijft. Daarom de volgende motie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer