Bijdrage - Algemene verklaring van geen beden­kingen


11 november 2015

Voorzitter,

Allereerst bedankt aan de werkgroep voor het opgestelde Raadsvoorstel.

Voorzitter, Een bestemmingsplan komt tot stand door een belangenweging in de Raad. Een vastgesteld bestemmingsplan geeft inwoners zekerheid over hun rechten en plichten en daarom is het goed dat bestemmingswijzigingen die grote maatschappelijke ophef veroorzaken in de Raad worden besproken. De Partij voor de Dieren is daarom tegen een zeer brede algemene verklaring van geen bedenkingen.

In het Raadsvoorstel wordt aangegeven dat in een aantal gevallen een specifieke verklaring van geen bedenkingen vereist is. In het besluit zelf worden echter alleen brede categorieën genoemd waar geen specifieke verklaring voor vereist is. Gesproken wordt bijvoorbeeld over alles tot 250 woningen of alles wat binnen een ruimtelijk kader valt. Waarom is er niet in het besluit gekozen voor het benoemen van specifieke gebieden waar een specifieke verklaring nodig is?

Voorzitter, Kan de wethouder een voorbeeld noemen van een plan waarvoor een specifieke verklaring vereist zou zijn? Zou bijvoorbeeld onder deze nieuwe verklaring voor de Schoenmakersvakschool een specifieke of algemene verklaring van geen bedenkingen vereist zijn? Zou de wethouder ook kunnen aangeven of bij een bestemmingswijziging van groen naar wonen een specifieke verklaring is vereist?

In het voorstel wordt alleen in algemene zin ingegaan op wanneer een specifieke verklaring vereist zou kunnen zijn. Dit wordt echter niet in het besluit vastgelegd. Zo wordt aangegeven dat de keuze te maken heeft met de ingrijpendheid en politieke gevoeligheid. Expliciet wordt verwezen naar plannen in beschermde stadsgezichten of natuurgebieden. Dit wordt echter niet in het besluit zelf genoemd. Waarom niet? Is op basis van dit Raadsvoorstel voor plannen in een beschermd stadsgezicht of bij beschermde natuurgebieden een specifieke verklaring vereist?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het verstandig dat het college een overzicht van plannen zal overleggen. Echter, mijn fractie vindt dat in het besluit ook moet worden opgenomen dat de Raadscommissie kan aangeven dat de specifieke verklaring van geen bedenkingen procedure moet worden doorlopen. Zo krijgt de Raad meer handvatten om als zij dit nodig acht haar rol te vervullen. Graag een reactie van de wethouder.

Ik ben benieuwd naar de antwoorden. Bedankt.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Begroting - Raadsvergadering

Lees verder

Bijdrage - Belgisch Park

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer