Bijdrage Beant­woording schrif­te­lijke vragen groeiende kloof verkrach­tings­mel­dingen en -aangiftes


Cie Bestuur

3 februari 2021
Voorzitter,

Slachtoffers van verkrachting schamen zich vaak voor de verkrachting. Onterecht, zij hebben namelijk niets verkeerd gedaan. Samen met de andere emotionele gevolgen van deze misdaad zorgt dit dat slachtoffers niet snel naar de politie gaan. Het is daarom goed om te zien dat de meldingsbereidheid iets lijkt toe te nemen.

Echter, het aantal aangiften neemt niet toe. Dit is zeer zorgelijk. Zoals uit het artikel blijkt, lijken politieagenten slachtoffers bewust of onbewust af te schrikken om aangifte te doen. Het is daarom goed dat agenten nu trainingen krijgen en er meer capaciteit komt, maar er is meer nodig. Mijn fractie vraagt zich specifiek af waarom er met informele gesprekken wordt gewerkt als slachtoffers aangifte komen doen? De facto betekent dit dat zij twee keer hun verhaal moeten doen. Wat wordt er nog meer gedaan om hen niet af te schrikken maar juist te begeleiden naar aangifte?

Mijn fractie begrijpt dat dit een verantwoordelijkheid is van de politie, maar zou de burgemeester toch willen oproepen om deze zorgen over te brengen. Verkrachtingszaken moeten grote prioriteit krijgen.


Interessant voor jou

Bijdrage Train woningcorporaties op herkennen huiselijk geweld en dierenmishandeling

Lees verder

Bijdrage Initiatiefvoorstel Geweldloze stad, geweldige stad (zinloos geweld)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer