Bijdrage Train woning­cor­po­raties op herkennen huiselijk geweld en dieren­mis­han­deling


Cie Bestuur

3 februari 2021

Dank voor de uiteenzetting van alle trainingen omtrent huiselijk geweld en dierenmishandeling. De Partij voor de Dieren vindt het goed om te zien hoe veel organisaties zich aansluiten bij dit integrale netwerk en aandacht willen besteden aan de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Helaas is alleen de vraag die mijn fractie oorspronkelijk stelde niet beantwoord met dit bericht. Die ging namelijk specifiek over een toezegging van het college om samen met woningcorporaties uit te denken hoe hun medewerkers getraind kunnen worden om dierenmishandeling en huiselijk geweld te signaleren. Omdat dit de medewerkers zijn die sneller achter de voordeur komen. Zou de burgemeester hier alsnog op in willen gaan?