Bijdrage Evaluatie Hoogbouw


Cie Ruimte

3 februari 2021

Voorzitter,

We zien in dit document aanpassingsvoorstellen, maar om dit een evaluatie te noemen gaat wat ver. Kan de wethouder wat meer achtergrond geven rond de evaluatie? Hoeveel keren werd bijvoorbeeld afgeweken van de normen? Waar knelt de nota volgens stakeholders?

Over het Maanplein. Kan de wethouder ingaan op de inspraak en de participatie, wellicht op papier zodat dit uitgebreider kan worden besproken? Kan de wethouder verder ingaan op de kleine kavels. Betekent dit dat er bij kleine kavels geen openbare ruimte wordt gecreëerd? Betekent dit dat het nog lastiger wordt om te voldoen aan de groennorm? Is dit de enige eis waarvoor wordt afgeweken of zijn er meer?

Dan over natuurinclusiviteit. Hier lijkt het systeem uit te worden gekleed. In de vorige nota was vastgelegd dat bij alle hoogbouw het puntensysteem moest worden toegepast. Dit wordt nu beperkt tot alleen specifieke gevallen. Waarom? Waarom niet het systeem vastleggen voor alle hoge torens, zoals onder het vorige college was beoogd? Wat heeft deze aanpassing met een evaluatie te maken?

Specifiek zou dit systeem in 2020 worden geëvalueerd om hem nog breder toe te passen. Waarom is dit niet gebeurd? Wat de Partij voor de Dieren is het tijd om werk te maken van natuurinclusiviteit voordat het te laat is.

Tot slot, de middelhoogbouw. Hier is het antwoord tenenkrommend. We wachten al drie jaar op een reactie en dan wordt in 1 alinea gezegd dat het nog veel langer gaat duren. Waarom? Bijvoorbeeld rond natuurinclusiviteit is de toepassing toch juist het meest wenselijk bij de eerste verdiepingen en dat kan ook prima bij gebouwen onder de 50 m? Waarom niet nu al wat van de elementen van toepassing verklaren?


Interessant voor jou

Bijdrage Ontmoetingskerk

Lees verder

Bijdrage Train woningcorporaties op herkennen huiselijk geweld en dierenmishandeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer