Bijdrage Beant­woording schrif­te­lijke vragen Oudste hertenkamp


14 september 2023

Voorzitter,

Door de nieuwe positieflijst zijn herten in de toekomst niet meer geschikt als ‘huisdieren’ of hobbymatig te houden dieren. Herten zijn wilde dieren die in hertenkampen zijn opgesloten. In deze gevangenissen kunnen de herten hun natuurlijke gedrag onvoldoende uitoefenen. Ik hoor collega’s zeggen dat het belangrijk is voor kinderen om zo te leren over de natuur, maar nergens in de natuur zitten herten zo dicht op elkaar gepropt, dit maakt ze juist kwetsbaarder voor ziekte. Daarom is het goed dat de minister dit voornemen heeft uitgesproken.

Het zal u niet verbazen, de Partij voor de Dieren is niet alleen tegen het opsluiten van deze dieren, maar ook tegen het fokbeleid en het daarmee samenhangende slachten van vele jonge dieren die niet op het hertenkamp kunnen blijven. Hoewel wij graag van deze wethouder zouden willen weten hoeveel dieren jaarlijks worden geslacht op dit hertenkamp, zijn wij ervan bewust dat deze plek eigendom is van staatsbosbeheer, maar wellicht kan de wethouder in gesprek met staatsbosbeheer om die slachtpartijen te voorkomen. We horen het graag van de wethouder?