Bijdrage Evaluatie Eyeline & Skyline


13 september 2023

Voorzitter,

Kortheidshalve zal ik me aansluiten bij veel vragen die al gesteld zijn, specifiek van de PvdA, SP, GroenLinks en de HSP. Mijn fractie is ook benieuwd naar de voorwaarden voor middelhoge bouw en naar een definitie van een OV-knooppunt.

Aanvullend valt het ons op dat de meeste gebouwen niet voldoen aan GPR energie, en dat er überhaupt niet getoetst wordt op het duurzaamheidskenmerk BREEAM. Waarom is dit? En waarom wordt er, in elk geval bij gemeentegrond, niet strenger getoetst?

  Interessant voor jou

  Bijdrage Voortgangsrapportage Woningbouw 2022 en Doorbouwverbond

  Lees verder

  Bijdrage Beantwoording schriftelijke vragen Oudste hertenkamp

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer