Bijdrage Bedrijfs­gebouw aan de Singel onge­nummerd naast nummer 21


1 juni 2022

Voorzitter,

We spreken nu weer over een bouwplan in het groen. Een gebied wat nu onverhard is en groen wordt bebouwd met een autowasstraat.

De motivatie: ‘Het is een modern bedrijventerrein met een hoogwaardige uitstraling en er zijn mogelijkheden om nog enkele lege kavels tot ontwikkeling te brengen.’En de beste toevoeging schijnt een autowasstraat te zijn. Denkt de wethouder dit echt? Is er niet ene betere besteding van deze ruimte?

Dan het natuuronderzoek. De samenvatting van dit onderzoek is dodelijk. Letterlijk. “Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd dier gedood en een vaste rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd dier beschadigd en/of vernield. Dit is zorgelijk. Ook is dit natuuronderzoek uitgevoerd op het moment dat vele dieren niet konden worden aangetroffen. Er is namelijk een keer in november gekeken op het moment dat amfibieën en vleermuizen in winterslaap zijn. Er wordt gegokt dat diersoorten er kunnen leven, maar niet uitvoerig onderzocht. Waarom? Waarom wordt niet alsnog goed onderzoek verricht op het moment dat het kan? Nu wordt het vernietigen van dieren gezien als een bijkomstigheid van een plan.

Dan het onderzoek naar stikstof. Ook dit is bijzonder aangezien de gebruiksfase; dus de verkeersaanzuigende werking van een wasstraat niet is bekeken. Waarom niet? Tot 25 km moet het effect worden bekeken.


Interessant voor jou

Bijdrage PUK herontwikkeling KPN-locatie Mgr. Nolenslaan

Lees verder

Bijdrage Afdoening motie: Groene heffingskorting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer