Bijdrage Begroting 2016 - Milieu en Verkeer


28 oktober 2015

Voorzitter, een invulling van een ruimte kan maar een keer worden gedaan. De bevolking neemt toe en de ruimte in Den Haag wordt daardoor steeds schaarser. Dit vraagt om duidelijke keuzes van het college, ook op het gebied van vervoer. De investeringen van de gemeente Den Haag zouden meer moeten worden gefocust op duurzame vervoersmiddelen. Aan welk vervoersmiddel geeft de wethouder voorrang bij kwestie van ruimtegebrek?

Er worden nu onevenredig veel investeringen gedaan in het mobiliteitssysteem voor de auto, en minder voor het OV en voor de fiets. Om de overstap te maken naar een duurzaam mobiliteitssysteem, een duurzame modal shift, is ook een omslag nodig in de investeringen. Ik doe dus een oproep aan de wethouder om hier oog voor te hebben, duidelijker keuzes te maken.

Van goedkope parkeervergunningen gaat, zoals we net hebben gehoord, een onwenselijke prikkel uit die het autogebruik juist stimuleert. Hoe rechtvaardigt de wethouder dit beleid en hoe kan hij het rijmen met de ambitie om het fiets- en ov-gebruik in Den Haag, in vergelijking met het autogebruik, te laten stijgen?

Verder bespreken wij de voorgenomen maatregelen tegen luchtvervuiling graag tijdens het actieplan luchtkwaliteit. Maar mijn fractie vraagt zich wel af waarom dit plan pas komt na de behandeling van de begroting. Mocht de raad aanvullende maatregelen willen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren, hoe kunnen we dan nog het budget daarvoor rond krijgen?

?Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer