Bijdrage - Verduur­zaming sociale huur­wo­ningen


16 oktober 2015

Voorzitter,

Is de titel Duurzaam Sociaal niet misleidend voor een stuk wat geen duurzaamheidsambitie tentoonspreidt? Terwijl we meer moeten inzetten op woningen klimaatneutraal maken om klimaatverandering te beperken, kiest de wethouder voor vertraging. Dit college maakt vrijwel geen afspraken met corporaties over klimaatneutrale woningen en er is geen klimaatbeleid te bespeuren.

In de volkshuisvestelijke agenda zette de wethouder nog in op het landelijk vastgestelde gemiddeld energielabel B, maar nu laat hij elke ambitie varen. Zelfs een energielabel-ambitie lijkt een stap te ver voor deze wethouder. Graag een reactie.

Waarom kiest hij er niet voor om een energiebesparingsdoel per corporatie af te spreken en inzichtelijk te maken welke energiebesparing daarmee kan worden behaald? In de prestatieafspraken worden slechts afspraken gemaakt over het aantal te maken energielabelstappen. De wethouder geeft daarbij aan dat dit weinig zegt over de energiebesparing of CO2-uitstootreductie. Kunnen dan niet beter andere type afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over het gasverbruik of de energie-index? Een labelstap van bijvoorbeeld de meest onzuinige woning naar label F zorgt namelijk dat de woning een stuk energiezuiniger wordt dan de stap van B naar A.

Daarnaast heeft de wethouder de corporaties eerder in de volkshuisvestelijke agenda gevraagd om een actieplan voor slechte labels te ontwikkelen. Waarom heeft de wethouder er niet voor gekozen om hier daadwerkelijk afspraken over te maken? Wat kan er tegen het opstellen van een actieplan zijn? Is de wethouder bereid dit alsnog in de afspraken op te nemen?

Voorzitter, door pilots met het klimaatneutraal maken van woningen, bijvoorbeeld met nul-op-de-meter initiatieven, kunnen corporaties verschillende technieken leren en erachter komen welke investeringen het meest doelmatig zijn. Is de wethouder bereid om een aantal pilots met de woningcorporaties af te spreken, eventueel met een gemeentelijke bijdrage?

De wethouder zet wel in op nieuwbouw en wil de komende periode 1800 nieuwe sociale woningen bouwen. Waarom is nieuwbouw een doel op zich? Deze doelstelling geeft een perverse prikkel, omdat sloop/nieuwbouw als een woningtoevoeging telt en renovatie niet. Beter is te werken met een netto doelstelling van het aantal sociale huurwoningen. Graag een reactie.

Voorzitter, de wethouder laat met deze prestatieafspraken elke duurzaamheidsambitie varen en geeft weinig sturing aan de corporaties. De wethouder en de raad kunnen de corporaties met deze afspraken nergens op aanspreken en afrekenen. Dit terwijl juist de nieuwe wettelijke systematiek bedoeld is om de corporaties meer te sturen. Uit de antwoorden op de technische vragen blijkt verder dat de wethouder geen idee heeft welke energiebesparing wordt gehaald; zo verdwijnt een klimaatneutraal Den Haag uit het zicht. Voor de Partij voor de Dieren is daarom duidelijk dat deze afspraken in deze vorm beter niet dan wel getekend kunnen worden voor een duurzaam sociaal Den Haag.

Bedankt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer