Bijdrage - Begroting 2017 Programma Wonen en Duur­zaamheid


26 oktober 2016

Voorzitter,

De stad moet enorme stappen zetten om de CO2 te verminderen en een bijdrage te leveren aan het Parijse klimaatakkoord. Dit terwijl ik niet eens zi dat de afspraken in Parijs tot verschuivingen in de begroting hebben geleid. Welke consequenties trekt de wethouder uit de afspraak die in Parijs is gemaakt om onder de 1,5 graden te blijven voor Den Haag?

Het is opvallend, voorzitter, dat de enige indicatie van de CO2-uitstoot bij deze begroting is weggevallen. Kan de wethouder toelichten op welke manier de co2-reductie wel wordt gemonitord? Onduidelijk is hoe het gemeentelijk beleid een bijdrage levert aan de CO2-vermindering. Hoe brengt de wethouder in kaart wat zijn beleid bijdraagt aan de CO2-reductie en op welk moment zal hij overwegen of zijn huidige beleid adequaat is?

Verder is nergens een overzicht te vinden van doelstellingen per portefeuille. Zeker na de afspraken die in Parijs zijn gemaakt, is het zeer belangrijk om te meten of we die afspraken gaan nakomen. Hoe doet de wethouder dit?

Specifiek heb ik een vraag over het klimaatneutraal maken van het gemeentelijk vastgoed, ook onder de aandacht gebracht bij cultuur en zorg. Er geburt nauwelijks iets om de panden die de gemeente beheert klimaatneutraal te maken, dit is schokkend.

Wij willen dat er een plan van aanpak komt dat ervoor zorgt dat wij als gemeente stimuleren dat die panden klimaatneutraal worden, waarbij we aansluiten bij de afspraak in Parijs dat de aarde niet verder opwarmt dan 1,5 graad. Als coördinerend wethouder zou deze wethouder Duurzaamheid met zijn collega’s die de begroting van de instellingen onder zich hebben een plan van aanpak moeten maken. Is de wethouder daartoe bereid?

Tot slot, voorzitter. Winkeldeuren die in de winter openstaan zijn voor velen een doorn in het oog. Een dichte winkeldeur kan een jaarlijkse besparing tot 10 ton CO2 opleveren, berekenden onderzoekers van Cambridge. De Partij voor de Dieren vindt dat de energieverspilling door open winkels in de winter niet past in een gemeente die zegt energieneutraliteit hoog in het vaandel te hebben. Gemeenten kunnen zelf regels invoeren om winkeliers te verplichten hun deuren te sluiten. Vorig jaar heb ik een motie aangehouden om te onderzoeken hoe deze winkeldeuren kunnen worden gesloten, omdat de wethouder dit zou gaan stimuleren. Kan de wethouder aangeven wat hij op dit terrein heeft gedaan? Kan de wethouder toezeggen dat er deze winter veel minder winkeldeuren open zullen staan? Zal hij dit in kaart brengen? Wat zal de wethouder doen als er geen verbetering is opgetreden? Ik overweeg de aangehouden motie in te dienen.

Dank u wel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer