Bijdrage - Begroting 2017 Samen­leving


13 oktober 2016

De ambitie van dit college is een klimaatneutraal Den Haag in 2040. Nu denkt u misschien, waarom begin ik hierover bij het onderdeel zorg en welzijn. De gemeente beheert en verhuurt 100 panden aan zorg en welzijnsorganisaties. Dit beheer valt onder het programma zorg en welzijn. Hetzelfde geldt voor de 50 Buurthuizen van de toekomst. Momenteel worden alleen bij vervangingsmomenten, zoals het vervangen van een dak, verduurzamingsmaatregelen genomen. We hebben geen idee, als raad en college niet, zo blijkt uit de antwoorden, hoever zorginstellingen en buurthuizen van de toekomst op weg zijn naar een klimaatneutraal gebouw in 2040.

We gaan het laatste volle bestuursjaar van dit college tegemoet. En mijn fractie vindt dat het voltallige college verantwoordelijkheid moet nemen voor de klimaatambitie.

Om energieneutraal te kunnen worden is naast beperking van het energieverbruik duurzame opwekking nodig. Is de wethouder bereid om in samenwerking met de wethouder duurzaamheid een plan van aanpak op te stellen om de 100 zorginstellingen en 50 buurthuizen van de toekomst klimaatneutraal te maken met afrekenbare tussendoelstellingen? Graag een reactie.

Mijn fractie vindt het jammer dat het er dit jaar nog niet van is gekomen noodhulp voor huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld – vaak zelf ook zelf ook slachtoffer van huiselijk geweld- te regelen, maar waardeert het zeer dat de wethouder heeft toegezegd de kansen die het project Blijf van mijn Dier te bekijken. Kan hij al aangeven wanneer hij hierop terugkomt? Zou hij per brief aan de commissie kunnen aangeven welke mogelijkheden hij ziet voor een pilot met het project Blijf van mijn Dier?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer