Bijdrage Begroting Bedrij­ven­schap Harna­schPolder


31 mei 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is teleurgesteld in de gebrekkige transparantie en informatie over deze verbonden partij. Het is jammer dat we het moeten doen met een technocratisch verhaal. Daarom een aantal vragen, over de duurzame doelen en over transparantie over de inrichting van de organisatie.

Ten eerste over duurzaamheid. In de evaluatie verbonden partijen van 2022 staat dat er potentie is om ruim 5000 huishoudens van stroom te voorzien door de uitgifte van de laatste gronden en de realisatie van panelen op nog onbedekte daken van bebouwing. Ik vraag mij af hoe het hiermee staat en hoe Den Haag hierop stuurt. Kan de wethouder dit duiden? Wordt dit doel bereikt en wat zijn de afwegingen hierin?

Dezelfde vraag is relevant voor de sturing op werkgelegenheid. Hoe kan de gemeenteraad goede kaders stellen en controleren als de voortgang van deze doelen niet duidelijk wordt gecommuniceerd?

Een tweede punt dat mijn fractie wil aankaarten is het gebrek aan transparantie rondom de verschillende rollen die het college inneemt. In het rapport "moeite met afstand" van de Rekenkamer uit 2017 wordt gesteld dat het college onvoldoende onderscheid maakt in de verschillende rollen die zij inneemt en dat er meer transparantie nodig is. Waarom zien we die transparantie niet terug in dit voorstel? Waarom heeft het bedrijvenschap een ambtenaar als directeur?

De informatievoorziening en transparantie bij deze verbonden partij is juist belangrijk omdat we hier spreken over te verwachten miljoenenverliezen, over het wel of niet aanpassen aan de nieuwe wetgeving, en over of we werkgelegenheids en duurzaamheidsdoelen halen en wat we daaruit leren. Wil de wethouder inzetten op verbetering en de zienswijze hierop aanpassen?

Interessant voor jou

Bijdrage Verslag Raad in de Stad Scheveningen

Lees verder

Bijdrage Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer