Bijdrage Beheer Koor­enhuis en Concordia door &CC


22 maart 2024

Voorzitter,

Er is nog niet echt nieuws, dus ik heb geen lange inbreng, maar mijn fractie ontvangt inmiddels wel signalen dat de gebruikers van het Koorenhuis zich echt zorgen beginnen te maken. Zij horen niets en worden ook niet gerustgesteld dat zij kunnen blijven. Kunnen wij hier als gemeente garant voor staan, en zo ja, kan dit dan ook duidelijk gecommuniceerd worden? Mijn fractie begrijpt dat er verschillende stappen doorlopen moeten worden, maar het hoogste belang is toch wel dat de gebruikers van het Koorenhuis door kunnen gaan met hun werkzaamheden. Kan de wethouder hier op reageren?