Bijdrage Belas­tingplan 2011-2014


14 december 2010

Voorzitter,

Helaas heb ik in de commissie bestuur van 17 november moeten constateren dat de wethouder een aantal uitspraken heeft gedaan die tegenstrijdig zijn met de woorden in het belastingplan.

Ik citeer de wethouder; “de hondenbelasting is een algemene belasting om inkomsten te genereren, geen doelbelasting”. Kortom: een melkkoe. In de toelichting op het belastingplan staat echter: “Wel worden vanuit de algemene inkomsten voorzieningen betaald om de overlast door honden terug te dringen, zoals de aanleg van hondenafvalbakken, de plaatsing van bebording en het inrichten en reinigen van hondenuitlaatplekken”.

De uitspraak van de wethouder staat haaks op de passage in het belastingplan. Het college moet duidelijke keuzes maken: het is het één of het ander. Je kunt niet zeggen: het wordt niet gebruikt om hondenpoep op te ruimen en vervolgens doodleuk onder het kopje hondenbelasting schrijven dat de baten daarvoor uiteindelijk wel worden aangewend.

Helaas is het voor mijn fractie nog steeds niet vast te stellen hoeveel geld er nu precies overblijft, aangenomen dat er wat overblijft. Zoals u allen weet heeft de wethouder nog steeds geen openheid van zaken gegeven over de perceptiekosten van de hondenbelasting echter heeft hij nu wel toegezegd hiermee te komen. Het is toch belangrijk om te weten hoe efficiënt een belasting is, zeker nu er aanleiding is te veronderstellen dat deze belasting erg inefficiënt is. Dit werd namelijk beweerd door een onderzoeker die specifiek de economie van de lagere overheden onderzoekt en werkzaam is bij instituut Coelo .

Bovendien wordt in het Belastingplan niets uitgelegd over de hoogte van de tarieven. De gemeente Den Haag staat in de top drie van de hoogste tarieven in Nederland. Waarop is de hoogte van de hondenbelasting gebaseerd? Van de OZB belasting is het duidelijk dat het te maken heeft met de waarde van je huis maar waarom betaal ik bijvoorbeeld € 111,96 als ik 1 hond bezit?

De wethouder beweerde in de commissie dat “minder honden in de stad slechts een bijeffect is van de hondenbelasting en geen doel”. In het belastingplan staat toch echt dat het beperken van het aantal honden een doel is van de hondenbelasting.
En dan heb ik het nog niet eens over de onderbouwing van de stelling dat de hondenbelasting een beperkend effect heeft. Waaruit blijkt dat? U geeft aan dat dat gewoon zo werkt. Echter, ik kan mij heel erg goed voorstellen dat heel veel mensen er gewoon vanuit eigen overwegingen ervoor kiezen geen tweede of derde hond te nemen. Ook hier is het dus het één of het ander. Of het is een doel of niet.

Er blijkt heel duidelijk uit dat het college eigenlijk niet weet welk effect ze nu eigenlijk beogen met het heffen van de hondenbelasting of welk doel het heeft te dienen.
Het is de belastingbetaler dus ook echt niet duidelijk waarom zij hondenbelasting moet betalen. Waarop is de legitimiteit gebaseerd? Wat is nu het beoogde effect en heeft dat ook zijn effect in de praktijk of enkel in theorie?
Er zijn 123 gemeenten die de belasting niet meer heffen: Is daar het aantal honden (met name tweede en derde honden) explosief gestegen?
Werkt de hondenbelasting wellicht averechts op bv de bereidwilligheid van de hondenbezitter de uitwerpselen op te ruimen of zich te conformeren aan de restricties voortvloeiende uit het hondenbeleid?

Het college is duidelijk zoekende naar het doel dat zij met de hondenbelasting eigenlijk beoogd en kan dus ook helaas de belastingbetaler niet uitleggen waarom zij de belasting moet betalen. Het is niet heel vreemd dat er dus zo weinig draagvlak is en dat veel mensen de belasting ontduiken. Je wilt toch weten waarom en waarvoor je betaalt?

Het is voor het eerst dat de gemeente Den Haag een Belastingplan heeft en zij laat behoorlijk wat ambitie zien. Zij stelt een vijftal prioriteiten waaronder “Den Haag als betaalbare woonstad” en het realiseren van “een optimale bedrijfsvoering”. Die ambities zouden ook gelding moeten hebben voor wat betreft de hondenbelasting. Het heffen van hondenbelasting verdient nader onderzoek opdat zowel de gemeente als de belastingbetaler meer duidelijkheid kunnen krijgen over het hoe en waarom van deze belastingvorm.
Het zal wellicht aanleiding geven om de belasting te herzien maar voor nu dien ik de volgende motie genaamd “Onderzoek hondenbelasting” in.


Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer