Bijdrage - Bestem­mingsplan Belgisch Park


26 november 2015

Voorzitter, het Belgisch Park is een groenrijk gebied. Dit groen zou wat de Partij voor de Dieren betreft actiever beschermd moeten worden dan nu het geval is.

Dit geldt met name voor de De Nieuwe Scheveningse Bosjes. Die hebben momenteel de bestemming: Groen-Park. Hier gelden geen speciale beschermingsregels voor. Daarom steunen wij de voorstellen van andere partijen die ervoor zorgen dat de bescherming van dit gebied wordt opgehoogd.

Het groen rondom de maatschappelijke functies: Eshoeve, Buitenschool en Van Pallandthuis is onvoldoende beschermd. Maar door groen niet expliciet op te nemen als bestemming, is het wel mogelijk het groen te vervangen voor stenen, voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Daarom de volgende motie: klik hier

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer