Bijdrage twee minuten debat - Koningin Juli­a­na­plein


26 november 2015

Voorzitter,

Het college kiest voor een tabula rasa benadering voor het Koningin Julianaplein. De gemeente stelt een bouwenvelop vast en hoeveel de grondexploitatie moet opbrengen, en de invulling van het plein wordt verder overgelaten aan marktpartijen.

De Partij voor de Dieren is het fundamenteel oneens met deze benadering. Voor de bovenbouw zou in eerste instantie uitgegaan moeten worden van een gebiedsvisie, van wat past in de omgeving en aansluit bij de behoefte van bewoners en reizigers.

De aanleg van de ondergrondse fietsenstalling is een lokkertje geworden om het L-gebouw onomkeerbaar te maken. Iedereen wil immers die fietsenstalling. Indien de raad niet instemt met de bouw van wat een 90 meter hoge toren kan worden, is een fietsenstalling ook niet mogelijk, omdat de in de grondexploitatie opgenomen opbrengst van het L-gebouw voor een groot deel de dekking van de gemeentelijke bijdrage aan de fietsenstalling bepaalt.

De Partij voor de Dieren vindt het onverantwoord dat het geld en het gebouw leidend ijn in de plannen voor het KJ, en wij zien dat dit kan worden opgelost door de aanbesteding van de fietsenstalling los te koppelen van de bovengrond. Daarom de volgende motie: klik hier

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer