Motie deug­delijk dekkingsplan fiet­sen­stalling Koningin Juli­a­na­plein


26 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van de brief van wethouders De Bruijn en Revis over Koningin Julianaplein, een levendig plein, welkom in Den Haag (RIS 288051),

Overwegende dat:

- De opbrengsten van de bovenbouw op het KJ-plein voor een groot deel de dekking van de gemeentelijke bijdrage aan de fietsenstalling bepalen,
- Door deze financieringsconstructie de grondopbrengsten van de bovenbouw noodzakelijk zijn om de ondergrondse fietsenstalling te kunnen realiseren,

Van mening zijnde dat:

- De planontwikkeling voor het Koningin Julianaplein op zijn merites beoordeeld moet worden, waarbij een deugdelijke belangenafweging kan worden gemaakt en financiële opbrengsten niet bepalend zouden moeten zijn,
- Momenteel plannen voor het Koningin-Julianaplein in zeer beperkte mate gewijzigd kunnen worden door de financiële afhankelijkheid van de aanbesteding van de fietsenstalling,

Verzoekt het college:

- De financiering van de fietsenstalling los te koppelen van de grondexploitatie Koningin Julianaplein en te wachten met de aanbesteding van de fietsenstalling tot er een deugdelijk alternatief dekkingsplan is.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, SP, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer