Motie bescherming groen rond gebouwen Belgisch Park 


26 november 2015

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 26 november 2015, ter bespreking van het voorstel Vaststelling bestemmingsplan Belgisch Park RIS 287722;

Constaterende dat:

- De groenstroken rond De Eshoeve aan de Doorniksestraat 150/152 onder de nieuwe bestemming Maatschappelijk-Gezondheidszorg komen te vallen,
- De groenstroken rond het Van Pallandthuis aan de Brusselselaan 15 onder de nieuwe bestemming Maatschappelijk-Verenigingsleven komen te vallen,
- De groenstroken rond de Buitenschool aan de Doorniksestraat 28 onder de nieuwe bestemming Maatschappelijk-Onderwijs,
Het groen rond De Eshoeve, het Van Pallandthuis en de Buitenschool in het bestemmingsplan Belgisch Park niet aangemerkt wordt als groen,

Overwegende dat:

- Zonder de specifieke aanduiding groen de groene stroken rond De Eshoeve, het Van Pallandthuis en de Buitenschool op termijn verhard zouden kunnen worden en daarmee het groene karakter verloren kan gaan,
- De bescherming van het groen rondom De Eshoeve, het Van Pallandthuis en de Buitenschool door middel van het bestemmingsplan van belang is, om het behoud van het groen in de toekomst zeker te stellen,
- De bestemming Maatschappelijk-Gezondheidszorg, Maatschappelijk-Verenigingsleven en Maatschappelijk-Onderwijs geen bescherming biedt voor het groen rondom deze gebouwen,

Verzoekt het college:

- Om in het bestemmingsplan Belgisch Park op te nemen dat de grond aan de Doorniksestraat 150/152 met bestemming Maatschappelijk-Gezondheidszorg rond de bouwvlakken groen blijft,
- Om in het bestemmingsplan Belgisch Park op dat de grond aan de Brusselselaan 15 met bestemming Maatschappelijk-Verenigingsleven rond de bouwvlakken groen blijft,
Om in het bestemmingsplan Belgisch Park op dat de grond aan de Doorniksestraat 28 met bestemming Maatschappelijk-Onderwijs rond de bouwvlakken groen blijft.

Christine Teunissen,

Partij voor de Dieren

Den Haag


Status

Verworpen

Voor

PVV, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer