Bijdrage - Bestem­mingsplan Oude Waals­dor­perweg


15 december 2016

Voorzitter,

Met de uitbreiding van het NATO-complex verdwijnt meer groen dan oorspronkelijk de bedoeling was door het aanleggen van een rotonde en trottoir. Het gaat om 201 vierkante meters die niet worden gecompenseerd. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college de daadwerkelijke voorgestelde compensatiegrootte te bewerkstelligen en een (verhard) terrein van ten minste 201m2 een groenbestemming te geven.

Bovendien heeft het aanpassen van het plan grote gevolgen voor de migratieroute van de beschermde meervleermuis. De oriëntatie van de meervleermuis komt in het gedrang doordat de gesloten bomenrij langs de trekroute verdwijnt en er lichthinder ontstaat. Vandaar de volgende motie: Behoud vliegroute en leefomgeving zeldzame meervleermuis.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer