Bijdrage - Stop acqui­sitie fossiele bedrijven


14 december 2016

PvdD: stop acquisitie fossiele bedrijven

Voorzitter,

In 2015 heeft het West Holland Foreign Investment Agency (WFIA) 44 buitenlandse bedrijven en organisaties begeleid bij vestiging dan wel uitbreiding in de regio, zo is in de brief te lezen.

Onder die bedrijven valt ook de Jereh-Group, Chinese toeleverancier van de olie- en gassector. Op de gemeentelijke website staat een citaat hierover van de wethouder: “ Met de Jereh-Group, die zich inmiddels gevestigd heeft in Den Haag, is een overeenkomst getekend waarmee het belang van verdere groei van de olie- en gassector in Den Haag wordt onderstreept.”

Voorzitter, onze olie- en gasverslaving veroorzaakt klimaatverandeging. “ Klimaatverandering leidt tot enorme economische schade, sociaal maatschappelijke onrust en conflict.” Dit zei ‘s Nederlands Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp vorige week in ons Vredespaleis. Ook zei hij: “ We moeten voorkomen dat de aarde verder opwarmt en vechten tegen klimaatverandering. Het zou voor iedereen prioriteit moeten hebben.” Kunnen wij het ons als Stad van Vrede en Recht nog veroorloven om actief olie- en gasbedrijven naar de stad te halen en overeenkomsten met hen te sluiten voor de toekomst? De Partij voor de Dieren vindt van niet.

Niet alleen dragen deze bedrijven bij aan conflict, het levert ook geen duurzame werkgelegenheid op, want schone energie heeft de toekomst. Fossiele brandstoffen raken in snel tempo op. Het is risicovol om deze bedrijven te blijven trekken. Wereldwijd stappen steeds meer beleggers uit de fossiele industrie. Het beheerd vermogen dat in fossielvrij wordt belegd, is sinds vorig jaar gestegen naar 5 biljoen dollar. Heeft de wethouder oog voor deze risico’s die het trekken van fossiele bedrijven met zich meebrengt?

Er liggen enorme banenkansen in de duurzame sector. Volgens Urgenda, de organisatie die de klimaatzaak tegen de staat won, levert het bouwen aan een volledig duurzame energievoorziening meer dan 150.000 banen op, vooral in de bouwsector, en jaagt het innovaties aan. Daar komen nog heel veel andere sectoren bij, zoals duurzame mobiliteit, de overgang naar elektrische auto’s, een circulaire economie en een duurzame kenniseconomie.
We hebben bedrijven nodig als we de doelstelling van het college, Den Haag klimaatneutraal in 2040, willen halen en als we voor genoeg werkgelegenheid willen zorgen.

Kan de wethouder de opdracht geven aan het WFIA om duurzame bedrijven naar Den Haag te halen en geen acquisitie meer te voeren op bedrijven waarvan de activiteiten voor het overgrote deel betrekking hebben op de winning en levering van fossiele brandstoffen?

Dank u wel.

PvdD: stop acquisitie fossiele bedrijven

Voorzitter,

In 2015 heeft het West Holland Foreign Investment Agency (WFIA) 44 buitenlandse bedrijven en organisaties begeleid bij vestiging dan wel uitbreiding in de regio, zo is in de brief te lezen.

Onder die bedrijven valt ook de Jereh-Group, Chinese toeleverancier van de olie- en gassector. Op de gemeentelijke website staat een citaat hierover van de wethouder: “ Met de Jereh-Group, die zich inmiddels gevestigd heeft in Den Haag, is een overeenkomst getekend waarmee het belang van verdere groei van de olie- en gassector in Den Haag wordt onderstreept.”

Voorzitter, onze olie- en gasverslaving veroorzaakt klimaatverandeging. “ Klimaatverandering leidt tot enorme economische schade, sociaal maatschappelijke onrust en conflict.” Dit zei ‘s Nederlands Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp vorige week in ons Vredespaleis. Ook zei hij: “ We moeten voorkomen dat de aarde verder opwarmt en vechten tegen klimaatverandering. Het zou voor iedereen prioriteit moeten hebben.” Kunnen wij het ons als Stad van Vrede en Recht nog veroorloven om actief olie- en gasbedrijven naar de stad te halen en overeenkomsten met hen te sluiten voor de toekomst? De Partij voor de Dieren vindt van niet.

Niet alleen dragen deze bedrijven bij aan conflict, het levert ook geen duurzame werkgelegenheid op, want schone energie heeft de toekomst. Fossiele brandstoffen raken in snel tempo op. Het is risicovol om deze bedrijven te blijven trekken. Wereldwijd stappen steeds meer beleggers uit de fossiele industrie. Het beheerd vermogen dat in fossielvrij wordt belegd, is sinds vorig jaar gestegen naar 5 biljoen dollar. Heeft de wethouder oog voor deze risico’s die het trekken van fossiele bedrijven met zich meebrengt?

Er liggen enorme banenkansen in de duurzame sector. Volgens Urgenda, de organisatie die de klimaatzaak tegen de staat won, levert het bouwen aan een volledig duurzame energievoorziening meer dan 150.000 banen op, vooral in de bouwsector, en jaagt het innovaties aan. Daar komen nog heel veel andere sectoren bij, zoals duurzame mobiliteit, de overgang naar elektrische auto’s, een circulaire economie en een duurzame kenniseconomie.
We hebben bedrijven nodig als we de doelstelling van het college, Den Haag klimaatneutraal in 2040, willen halen en als we voor genoeg werkgelegenheid willen zorgen.

Kan de wethouder de opdracht geven aan het WFIA om duurzame bedrijven naar Den Haag te halen en geen acquisitie meer te voeren op bedrijven waarvan de activiteiten voor het overgrote deel betrekking hebben op de winning en levering van fossiele brandstoffen?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer