Bijdrage Bestuur­lijke besluit­vorming & vervolg­debat schrif­te­lijke vragen­reeks Bestuurlijk Kanni­ba­lisme


13 juni 2024

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij dat we het over de kwaliteit van besluitvorming hebben, want dit blijft hard nodig. Er worden stappen gezet en het is goed om een opzet voor de oplegger te zien. Tegelijkertijd, als je nu aan raadsleden vraagt of het op dit moment goed mogelijk is om duidelijke besluiten te nemen over grote dossiers; dan hoort mijn fractie vaker wanhoop dan opluchting. Daarom vier vragen over terugkerende thema’s: publiek belang, parafencultuur, tegenspraak en informatiepositie.

Allereerst: mijn fractie vindt de implementatie van het werken met publiek belang onduidelijk; wordt nu model publiek belang gevolgd? En wat is nu precies de reden dat er nog geen start mee gemaakt is?

Dan, de parafencultuur. Dit punt haalde de Partij voor de Dieren aan in de eerste termijn over bestuurlijk kannibalisme. Toen waren er een aantal slordige fouten in raadsvoorstellen doorgekomen en dit riep bij mijn fractie de vraag op: is de parafencultuur wel effectief? Hier zou op worden terugkomen in dit leerprogramma, maar dit blijft nu voor mijn fractie onduidelijk. Worden de parafen nu onderdeel van de oplegger? Kan de wethouder dit toelichten?

Dan, het uitwerken van tegenspraak in de ambtelijke organisatie. De Partij voor de Dieren vindt deze uitwerking onduidelijk en maakt zich hier zorgen over. Dit punt lijkt geïnterpreteerd worden als een soort managementstijl: maar het is ook belangrijk dat er procedureel en navolgbaar een duidelijke vorm komt om tegenspraak een plek te geven. De motie van de SP ‘Geef tegenspraak de ruimte’ vraagt hier om maar onduidelijk is hoe het college hier invulling aan geeft. Kan de wethouder dit toelichten?

Aanvullend op dit punt, uiteindelijk is het eerlijk zijn over alternatieve mogelijkheden, over de risico’s en over de onderbouwing van de juridische en financiële consequenties van een voorstel ook de kern van of de oplegger gaat werken of niet. De motie van de ChristenUnie-SGP, Woord&Daad gaf een mooie opening om te reflecteren en we missen reflectie in de afdoening van de motie en in dit leerprogramma.

Tot slot, voorzitter, informatiepositie. De Partij voor de Dieren hoort bij onderwerpen als padel, bomenkap en bouwprojecten, regelmatig bewoners die zo erg tegen een muur aanlopen dat ze als laatste redmiddel een WOO verzoek doen. Ook zijn er recente voorbeelden waarin de raad nadrukkelijk om een rapport vraagt, een rapport dat in opdracht van het college is uitgevoerd, maar dat dit rapport niet gedeeld wordt. Dit is frustrerend voor bewoners, voor raadsleden, en juist niet bevorderlijk voor vertrouwen. Ook leidt het tot meer WOO-verzoeken, rondvragen en tweeminutendebatten. Ziet de wethouder ook dat het gebrek aan transparantie bij de gemeente nog steeds een belangrijk probleem is, en wat is de reden dat dit onderwerp mist in het programma besluitvorming? Graag een reactie.


Interessant voor jou

Bijdrage Toekomst van het raamsekswerk

Lees verder

Bijdrage Verordening tot wijziging van de Verordening bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte Den Haag 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer