Bijdrage Cie Bestuur -  Evaluatie jaar­wis­seling 2016/2017


29 maart 2017

Voorzitter,

Deze jaarwisseling, die in het teken zou moeten staan van vernieuwing en goede voornemens, begon in Den Haag met een tragisch ongeval waarbij een agent om het leven kwam. Mijn fractie spreekt haar medeleven uit richting de nabestaanden en betrokkenen.

Vandaag wil de Partij voor de Dieren twee zaken aan de orde stellen: vuurwerk en de vreugdevuren.

Allereerst is de Partij voor de Dieren al jarenlang groot voorstander van een particulier vuurwerkverbod. Ook tijdens de afgelopen jaarwisseling bleek dat het afsteken van vuurwerk door particulieren onaanvaardbaar is. De 35 vuurwerkslachtoffers die alleen al in Den Haag vielen zijn er 35 teveel en onnodig. Vrijwel geen enkel ander land laat het toe dat haar steden tijdens Oud & Nieuw verworden tot oorlogsgebied. (Oog) artsen, burgemeesters, politie en samenleving wijzen bezorgd op de grote risico's, de vele slachtoffers, meestal onschuldige omstanders, en de enorme milieuvervuiling. Ook gaat elke jaarwisseling gepaard met ontzettend veel dierenleed.

Voormalig burgemeester Van Aartsen sloot de evaluatie af door aan te geven dat er nu in de Nederlandse politiek een grondig landelijk debat moet worden gevoerd over vuurwerk. Is deze burgemeester dezelfde opvatting toegedaan? En op welke manier wil zij de landelijke politiek aansporen dit debat te voeren?

Voorzitter, juist nu, tijdens de formatie is de kans om een vuurwerkverbod op de landelijke agenda te krijgen. Is de burgemeester bereid om, bijvoorbeeld in G4-verband, tijdens de formatie voor een verbod te pleiten? Graag een reactie.

Voorzitter, dieren en het milieu ondervinden ook grote schade tijdens Oud&Nieuw. Zo gaf het RIVM aan dat Den Haag de kroon spande met een concentratie van 1118 microgram fijn stof per kubieke meter, terwijl de luchtkwaliteit al als ‘zeer slecht’ bestempeld wordt bij een waarde van tweehonderd microgram. Is de burgemeester bereid om te rapporteren over de schade aan milieu en dieren in de volgende evaluatie?

Dan voorzitter, de 23 vuurwerkvrije zones zijn een succes gebleken. Toch verbaast het mijn fractie dat er nog steeds vuurwerk mag worden afgestoken bij monumentale panden, bijvoorbeeld in het historische centrum. En in parken. En nog steeds op een te korte afstand van de stadsboerderijen en de knaagdierenopvang. Vuurwerkvrije zones zijn weliswaar lastig te handhaven, maar er gaat een grote preventieve werking van uit. Is de burgemeester bereid te onderzoeken of de vuurwerkvrije zones kunnen worden uitgebreid? Kan zij daarover aan de Raad rapporteren voor het najaar, zodat we er op tijd bij zijn? Graag een reactie.

Voorzitter, centraal georganiseerde evenementen, zoals de vuurstapels bij Duindorp en Scheveningen, zijn een goed alternatief voor het particulier afsteken van vuurwerk. We moeten hierbij wel de veiligheid voorop stellen. Het lijkt erop dat 35 meter onverantwoord hoog is, want een van de vuurstapels viel om en er waren beelden te zien van zeer onveilige situaties. Ziet de burgemeester mogelijkheden om de maximale hoogte te verlagen?

Voorzitter, dan het opruimen van de resten van de vreugdevuren.. Het college geeft aan dat een beperkte hoeveelheid smeulend materiaal op het strand richting de vloedlijn is geschoven om het te doven. Hierdoor is het risico dat een deel van het materiaal in zee is beland. Is het college bereid om in het vervolg een andere methode te kiezen om smeulend materiaal te blussen, zodat geen spijkers en scherven in de zee belanden?

Tot slot, is van belang dat de pallets voor de vreugdevuren niet geïmpregneerd zijn en kunstofvrij zijn, omdat anders aanzienlijke milieuschade wordt opgelopen. Dit zou nu niet meer het geval zijn. Kan de burgemeester aangeven of en hoe dit gecontroleerd wordt?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Raad - Tweeminutendebat Strandhuisjes

Lees verder

Bijdrage Cie Ruimte - Planuitwerking Annie M.G. Schmidtschool

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer