Bijdrage Cie Ruimte - Plan­uit­werking Annie M.G. Schmidt­school


6 april 2017

Voorzitter,

We hebben het vandaag over een schoolgebouw met karakter. Een gebouw dat leerlingen en ouders al koesteren sinds 1955. Dat bewoners waarderen en dat onderdeel is van een Rijksbeschermd stadsgezicht.

Dit gebouw zouden we ook als gemeente moeten koesteren. Bij karakteristieke gebouwen, is het uitgangspunt volgens de Partij voor de Dieren renovatie en kiezen we niet makkelijk vanwege kostenafwegingen voor sloop-nieuwbouw. Is de wethouder het daarmee eens?

Graag zou mijn fractie ook van de wethouder horen wat de reden is van het plan om de Annie MG Schmidtschool te slopen en volledige nieuwbouw te bekostigen. Is de enige reden voor dit plan de groeidoelstellingen of zijn er ook gebreken aan het gebouw zelf?

Als ik de brief van de wethouder lees dan lijkt de groeidoelstelling leidend voor dit sloopplan. Is het wel realistisch om te verdubbelen in aantallen leerlingen gegeven de verwachte daling van het aantal leerlingen in de omliggende wijken en de andere scholen in de buurt? De prognose van de gemeente komt namelijk uit op een school van 13 klassen en niet van 18.

Voorzitter, mijn fractie vreest daarbij dat een grotere school ervoor zorgt dat andere scholen in de omgeving leeg komen staan. Graag een reactie van de wethouder.

En, voorzitter, is deze verdubbeling wel wenselijk? Net als ouders aangeven zal deze schaalvergroting het kleinschalige karakter van de school aantasten.

Daarnaast, voorzitter, maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen om de luchtkwaliteit. Als het aan dit plan ligt, wordt een nog grotere kwetsbare groep leerlingen gehuisvest naast een ongezonde drukke weg. Mijn fractie vindt dat de prioriteit moet liggen bij het terugdringen van de uitstoot. Wat gaat de wethouder doen om te zorgen dat niet nog meer leerlingen de dupe worden van slechte luchtkwaliteit?

Al met al is de Partij voor de Dieren niet overtuigd van de wenselijkheid van dit sloop- nieuwbouwplan.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Cie Bestuur -  Evaluatie jaarwisseling 2016/2017

Lees verder

Bijdrage Cie Ruimte - Herziening Projectdocument en grondexploitatie Grotiusplaats

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer