Bijdrage Cie Ruimte - Herziening Project­do­cument en grond­ex­ploi­tatie Groti­us­plaats


6 april 2017

Voorzitter,

Oudere mensen die gedurende langere tijd langs een drukke weg wonen, hebben een bijna twee keer zo grote kans om aan hart- en longaandoeningen te overlijden, zo stelt onderzoeker Gerard Hoek van de universiteit van Utrecht. Tot de risicogroep behoren volgens de onderzoeker mensen die binnen honderd meter van een rijksweg of een provinciale weg wonen. Het project aan de Grotiusplaats, waar we nu over spreken, bevindt zich vlak naast de Utrechtsebaanen het Prins Bernardviaduct, om maar een paar van de drukste wegen in Den Haag te noemen.

Voorzitter, vindt de wethouder het op basis van de slechte luchtkwaliteit in dit gebied, verantwoord om woningen op die plek te bouwen? Wat gaat de wethouder doen om de luchtkwaliteit daar te verbeteren en deze effecten te voorkomen? De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat echte maatregelen worden genomen om te voorkomen dat we hier nieuwe probleemsituaties creëren, zoals het terugdringen van het autoverkeer.

Voorzitter, alhoewel een groene overkapping altijd beter is dan het uitzicht op een grijze asfaltweg, lost dit het luchtkwaliteitsprobleem niet op, maar wordt het hooguit verplaatst. Juist bij de monden van de tunnel, bijvoorbeeld bij de Theresiastraat holt de luchtkwaliteit achteruit. Graag een reactie van de wethouder. Wat gaat de wethouder doen om deze gevolgen te voorkomen?

Verder wordt in de stukken aangegeven dat in wordt gezet op verduurzaming. Hoe wordt dit gedaan en welke aanvullende eisen worden gesteld aan de duurzaamheid? Het lijken nu vooral de wettelijke eisen te zijn die in de documenten worden benoemd. Op welke wijze worden aanvullende eisen gesteld? Zijn deze eisen voldoende om in 2040 klimaatneutraal te zijn? Graag een reactie.

Voorzitter, nu kiest het college ervoor om Provast deze opdracht te geven. Is het dan wel mogelijk om duurzaamheidseisen te stellen? Het lijkt mijn fractie wenselijk om dit soort grote projecten aan te besteden waarbij duurzaamheid een belangrijk criterium is. Kan de wethouder toezeggen om voor dit soort grote ontwikkelingen in het vervolg via een tender een partij te kiezen?

Voorzitter, dan de fiets. Blijft bij de voorgenomen nieuwe ontwikkeling de fietsenstalling in het verlengde van de Theresiatraat of wordt deze verplaatst?

Tot slot, het complex van Buitenlandse Zaken is pas in 1985 opgeleverd en heeft een zeer kenmerkende stijl. Ook zal ons parlement er een tijd vergaderen. Waarom wordt nu al voorgesorteerd op sloop-nieuwbouw van dit pand? Is de wethouder bereid om eerst in kaart te brengen of renovatie tot de mogelijkheden behoort? Mijn fractie mist een deugdelijke motivatie van een sloop-nieuwbouwplan.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Cie Ruimte - Planuitwerking Annie M.G. Schmidtschool

Lees verder

Bijdrage Cie Ruimte - Planuitwerkingskader Duinrust

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer