Bijdrage Cie Ruimte - Plan­uit­wer­kings­kader Duinrust


31 mei 2017

Voorzitter,

Zorgcomplex Duinrust wordt verkocht en de nieuwe eigenaar mag de boel verbouwen, of slopen en herbouwen. Duinrust heeft een toepasselijke naam: het ligt in de zogeheten Scheveningse zone, wat een belangrijke Haagse ecologische verbindingszone is – een beschermd natuurgebied. De Partij voor de Dieren verwacht van het college dan ook een overeenkomstige inspanning om de ecologische waarde van het perceel te beschermen en, met enige ambitie, te verbeteren. Deze bestemmingswijziging biedt een uitgelezen kans daarvoor.

Het college richt zich echter op bijzaken in plaats van vitale natuurwaarden, voorzitter. Zo stelt het bijvoorbeeld eisen aan de inrichting van de tuin – die moet stijlvol en statig zijn, om in de omgeving te passen. Het is echter veel belangrijker dat de tuin ingericht zal worden met oog voor de ecologische waarde van het gebied, die letterlijk aan alle kanten onder druk staat door doorkruisende wegen. Zo kan er gekozen worden voor duinplanten die van nature in het gebied voorkomen, zoals zuurbes, wilde liguster en gelderse roos. Met deze kleine toevoeging is de natuur in de Scheveningse zone al enorm geholpen en deze plantensoorten sluiten een stijlvol en statig ontwerp zeker niet uit. Is het college bereid dit onderdeel van de inrichting van het perceel op te nemen in het planuitwerkingskader?

Ook zien we in het PUK weinig aandacht voor de bouwwerkzaamheden zelf. Aangezien deze plaats zullen vinden in een beschermd natuurgebied, is het niet onredelijk om te eisen dat schade aan kwetsbare soorten bij deze werkzaamheden wordt voorkomen. Het college stelt tot nu toe enkel de matige eis dat deze impact onderzocht moet worden. Is het college bereid harde eisen ter voorkoming van ecologische schade bij het bouwproces op te nemen in het planuitwerkingskader?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Cie Ruimte - Herziening Projectdocument en grondexploitatie Grotiusplaats

Lees verder

Bijdrage Cie Ruimte - Woonvisie (eerste termijn)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer