Bijdrage Cie Bestuur - Jaar­wis­seling


18 december 2017

Voorzitter,

Het grootste deel van de mensen in Nederland vindt dat het Oud- en Nieuwfeest anders moet. Opgeblazen vingers, handen, ogen en trommelvliezen zouden niet de eerste viool moeten spelen in onze Oud- en Nieuwtraditie. Het OVV-rapport bevestigt nog eens dat actie echt nodig is. Grijpt de burgermeester dit rapport aan om, samen met de G4, een oproep te doen tot een landelijk vuurwerkverbod? En ziet de burgermeester dit rapport als een aansporing om het beleid voor de jaarwisseling te intensiveren?

Voorzitter, de burgemeester heeft zelf ook een enquête uitgezet. Over de methode waarop dit onderzoek is uitgevoerd is mijn fractie teleurgesteld. Er is namelijk geen sprake van een representatieve steekproef en daardoor is het niet mogelijk hier algemene conclusies aan te verbinden. Te verwachten is namelijk dat bepaalde groepen over- en ondervertegenwoordigd zijn. Is de burgermeester het eens dat aan dit onderzoek geen conclusies kunnen worden verbonden en dat dit onderzoek slechts ter inspiratie kan dienen?

Mijn fractie begrijpt niet hoe in de brief van de burgemeester toch allerlei conclusies worden geponeerd en dat wordt gesuggereerd dat deze op de enquête zijn gebaseerd, bijvoorbeeld dat er geen draagvlak is onder de Hagenaars om een buurt vuurwerkvrij te verklaren. Waar blijkt dit concreet uit?

Voorzitter, de vuurwerkvrije zones zijn een succes gebleken. Toch worden de zones alleen hyperlokaal uitgebreid met vrijwillige zones. Een muizenstapje. Waarom worden daarnaast de huidige vuurwerkvrije zones wegens succes niet uitgebreid?

Mijn fractie vindt dat we in de aanloop naar een vuurwerkvrij Den Haag meer vuurwerkvrije zones moeten invoeren. Vorig jaar hebben wij al gepleit voor het vuurwerkvrij verklaren van de groengebieden om zo dieren hun rust te gunnen. Ook wil mijn fractie een vuurwerkvrij Centrum zien. Hier staan monumentale gebouwen die we moeten beschermen, en er wordt al een centrale professionele vuurwerkshow gegeven, dit jaar nota bene de grootste van het land. Graag een reactie van de burgermeester op deze twee voorstellen.

Voorzitter, mijn fractie begrijpt dat vuurwerkvrije zones soms lastig te handhaven zijn, maar de optie die de burgermeester kiest lijkt te zijn dat niets wordt vastgelegd en alles aan burgers onderling wordt overgelaten. Zorgt dit niet voor meer conflict in een buurt? Waarom kunnen deze gebieden niet worden vastgelegd?

Tot slot voorzitter, de burgermeester heeft toegezegd in te gaan op het aantal handhavers waarvan ze denkt dat het nodig zou zijn als de Raad zou besluiten om op de vrijwillige zones te handhaven. Kan de burgermeester deze vraag alsnog beantwoorden?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer