Bijdrage Cie Bestuur - Program­ma­re­kening (Wonen en Duur­zaamheid)


15 juni 2017

Voorzitter, allereerst het klimaat. Er is weer een jaar voorbij, weer een jaar minder tot we bij 2040 zijn. We hebben geen tijd te verliezen, en vandaag spreken we over wat er gedaan is. Zijn er het afgelopen jaar voldoende stappen gezet richting 2040?
In 2015 is de CO2-uitstoot in Den Haag niet gedaald, maar weer gestegen. Meer daadkracht is nodig. Zelfs de eigen deadlines haalt het college niet.

In 2016 is het niet gelukt om het VvE-fonds Den Haag voor investeringen in duurzaamheidsmaatregelen op te zetten, terwijl dit om meer dan de helft van het klimaatbudget voor 2016 ging.
Ook getuigt het niet uitvoeren van aangenomen moties van een gebrek aan daden om de klimaatdoelstelling te halen. In 2016 is bij de bespreking van de begroting een motie van ons aangenomen voor een strategie voor het klimaatneutraal maken van het gemeentelijke vastgoed. De raad zou hierover voor de behandeling van de Voorjaarsnota worden geïnformeerd. Wanneer kunnen wij de strategie verwachten? Graag een reactie.
Ook hebben wij al in 2015 met een raadsmeerderheid gevraagd om een strategie van corporaties om hun woningbezit klimaatneutraal te maken met 2040 als eindpunt. We hebben hierover alleen een tussenbericht gehad. De motie van een jaar geleden is nog niet uitgevoerd en het duurt al meer dan een jaar om een strategie op te stellen. Het blijft dus vooralsnog bij plannenmakerij.
Voorzitter, dan de gemeentelijke inkoop. Volgens onze aangenomen motie duidelijke duurzaamheidscriteria bij inkoop door de gemeente uit begin maart 2016, aangenomen omdat het onduidelijk is welke duurzaamheidscriteria worden gehanteerd per productcategorie, zouden we begin 2017 geïnformeerd worden. We hebben nog steeds niets vernomen. Wanneer kunnen wij dit verwachten?

Voorzitter, begin 2016 is onze motie voor een strategie voor de “inkoop biologische bloemen, planten en bloembollen” aangenomen. Er zou eind 2016 een strategie naar de raad gestuurd worden. We hebben nog niets ontvangen. Wanneer kunnen wij de brief met de strategie verwachten?

Voorzitter, de wethouder blijkt niet over te lopen van daadkracht om de gestelde doelen op duurzaamheid en klimaat daadwerkelijk te halen. Hoe verklaart hij dit? Wat is de capaciteit qua ambtelijke ondersteuning nu op alle duurzaamheidsonderwerpen? Volgens Den Haag Centraal zijn dit 16 ambtenaren. Klopt dat? Is de wethouder dit met ons eens dat er te weinig financiële middelen en te weinig capaciteit zijn? Zo ja, is hij bereid om daar iets aan te doen?

Voorzitter, de wethouder heeft in commissie Leefomgeving van 27 januari 2016 toegezegd dat de Voedselstrategie, met de nadruk op plantaardige voeding en beperking van vleesconsumptie, wordt opgenomen in de campagne Bewust Consumeren. Wat is hiervan terecht gekomen? Hoe wordt verder ingezet op meer plantaardig voedsel? Is het periodieke duurzaamheidsontbijt met theaters en musea bijvoorbeeld standaard plantaardig? Hoe staat het met het oprichten van andere duurzaamheidskringen, bijvoorbeeld met de horeca?

Voorzitter, verschillende organisaties, waaronder Urgenda, geven aan dat Nederland in 2030 al CO2-neutraal moet zijn, Den Haag dus ook. Gelukkig staat in het Klimaatpact dat afgelopen week is gesloten tussen D66, GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en Partij voor de Dieren dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal te zijn. Helaas neemt de waarschijnlijkheid dat we met dit collegebeleid 2040 niet gaan halen toe, en dat voorzitter, moet zo snel mogelijk anders.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer