Bijdrage Cie Bestuur - Subsidie Shell Gene­ration Discover Festival


27 september 2017

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft niets tegen het stimuleren van techniekonderwijs. Sterker nog, we hebben voor de energietransitie veel meer geschoolde mensen in duurzame technieken nodig dan er nu zijn. Juist daarom kunnen we het ons niet veroorloven om 100.000 euro gemeenschapsgeld te verspillen aan techniekonderwijs van olie- en gasgiganten die het fossiele tijdperk zo lang mogelijk willen rekken. Zo duurt ons gebrek aan kennis in duurzame technieken nog langer voort. We zouden dus aan alle subsidieverlening voor techniekonderwijs duurzaamheidscriteria moeten stellen. Daar is het college nalatig in geweest en daarom doet de PvdD het.

Subsidie voor promotie van mestvergisting
Een groot deel van de subsidie van de gemeente Den Haag, welgeteld € 30.000,-, ging naar de productie van YouTech magazine. Hierin is te lezen dat biogas uit mestvergisting een duurzame energiebron is, terwijl we weten dat mest bruine stroom oplevert, een afvalproduct is uit een vee-industrie die volgens de FAO evenveel broeikasgassen uitstoot als al het verkeer en vervoer samen. Kan de wethouder zich desondanks vinden in de door haar gesponsorde uitspraak dat biogas uit mestvergisting een duurzame energiebron is?

Associatie tussen gemeente en criminele organisatie
Voorzitter, in het antwoord op technische vraag 46 stelt de wethouder: “Het logo van de gemeente is niet op lesmateriaal geplaatst.” Het logo van de gemeente staat wel al op pagina 2 van het YouTech-magazine, onder een paginavullende advertentie voor het Generation Discover Festival, geheel uitgevoerd in de karakteristieke Shell-kleuren met het Shell-logo. Moet de wethouder eraan herinnerd worden dat Shell is berecht voor verschillende criminele activiteiten, zoals het veroorzaken van olieschade in de Nigerdelta? Is dit dan een associatie die de wethouder voor de gemeente Den Haag moet willen nastreven?

Reclame-uiting voor Shell GTL-fuel
Op de festivallocatie was vorig jaar levensgroot promotiemateriaal aanwezig voor “Shell GTL Fuel”. GTL staat voor gas-to-liquid; het is een vloeibare brandstof die gemaakt wordt van aardgas. Enorme borden wezen de aanwezige kinderen erop dat het festival draaide op Shell GTL Fuel en kinderen mochten ook aan flesjes Shell GTL Fuel ruiken. Zo wordt aan de fossiele energiebron aardgas, waar Shell de komende decennia op wil inzetten, toch nog een hip imago meegegeven, met dank aan de gemeente Den Haag. Wat vindt de wethouder van het feit dat Shell onder kinderen reclame maakt voor zijn fossiele-energieproducten op een door de gemeente gesponsord festival? Is dit voldoende reden voor het college, geleid door een burgemeester die klimaat als haar speerpunt heeft benoemd, om de financiële bijdrage aan dit festival stop te zetten?

Bedrijfsbegroting vs. projectbegroting
Naast dat Shell niet aan duurzaamheidscriteria voldoet, hebben we het vandaag over een ton voor een miljardenbedrijf. Het college trekt zich van de bedrijfsbegroting echter niets aan en kijkt enkel of de projectbegroting gaten vertoont. Feitelijk beoordeelt het college dus totaal niet of de subsidieaanvrager over voldoende middelen beschikt om de activiteit zelf te financieren, terwijl dit wel als voorwaarde voor de subsidieverlening is geformuleerd. De vraag blijft waarom Shell die ton nodig heeft. Graag een reactie van de wethouder.

Geen nieuwe subsidie voor Shell
Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat de Partij voor de Dieren oproept geen subsidie aan miljardenbedrijf Shell te verstrekken. Laten we opschieten met het investeren in duurzame technieken.

Dank u wel.