Bijdrage Cie Bestuur - Verkoop Aandelen Eneco


27 september 2017

Voorzitter,

Ik zal er geen gewoonte van maken, maar begin graag door een VVD-er te citeren:

“Eneco verkopen aan de hoogste bieder helpt de energietransitie in Nederland niet…. Aandeelhoudende gemeenten kunnen nu nog invloed uitoefenen op Eneco om gezamenlijk de energietransitie te versnellen.” Deze uitspraak deed VVD-wethouder Raat van Amstelveen. Hij zei daarbij dat we moeten kiezen voor de duurzame lange termijn in plaats van een eenmalige zak met geld.

Voor de Partij voor de Dieren is dat de kern van het debat vandaag. Kiezen we eenmalig voor honderden miljoenen of kiezen we voor grip op de duurzaamheidstransitie?

Voorzitter, het verleden heeft laten zien dat Eneco de duurzaamste van de grote energieleverancier is, doordat er een publieke aandeelhouder was. De Partij voor de Dieren kiest om dit zo te houden. Daarbij laten we de Haagse burgers met een warmtenet in de kou staan als we verkopen zonder dat zij wettelijke bescherming genieten. Een privaat Eneco kan deze burgers gewoon uitbuiten. Waarom wachten we daarom in elk geval niet tot de wettelijke bescherming er voor deze gebruikers is? Waarom heeft verkoop zoveel haast?

Daarnaast, voorzitter, wordt er door sommige partijen geroepen dat het geld anders besteed kan worden en dat duurzaamheid hier voordeel van kan hebben. Voorzitter, dit gelooft mijn fractie niet. Er is geen zekerheid dat Eneco zich blijft verduurzamen zonder een publieke aandeelhouder. Én het is onzeker wat met het geld dat wordt opgehaald gaat gebeuren. Wat veel partijen te makkelijk beweren is dat er gratis geld is om in duurzaamheid te investeren. Dit is gewoon niet waar aangezien het college de gemiste 10 miljoen aan dividend moet dekken. Hoe gaat de wethouder het gemiste dividend bij verkoop dekken als hij het opgehaalde geld beschikbaar wil stellen aan duurzaamheid?

Tot slot wil ik andere mensen aanhalen die ik niet verwacht vaak aan te halen: de burgermeesters van de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel, Kollumerland en Ameland. Die kiezen ook voor behoud van de aandelen en doen specifiek het voorstel om 45% van de aandelen te verkopen en zo nog de sturing te houden. Hoe kijkt de wethouder tegen dit voorstel aan?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Cie Ruimte - Monitor Statushouders

Lees verder

Bijdrage Cie Bestuur - Subsidie Shell Generation Discover Festival

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer