Bijdrage Cie Ruimte - Monitor Status­houders


30 augustus 2017

Voorzitter,

Namens de Partij voor de Dieren dank ik de insprekers. Ook wil ik het college complimenteren met het degelijke stuk dat voor ons ligt, en de resultaten die zijn behaald. De huisvesting van ruim 1300 statushouders is een enorme ruimtelijke en sociale opgave en het gaat de goede kant op. De Partij voor de Dieren staat voor kleinschalige opvang, zoveel mogelijk gespreid door de stad. Dit was door de omvang van de Rijksopgave helaas niet altijd mogelijk.

We zien dat zich daardoor een aantal problemen voordoen. Zo wordt er bij de Anna van Hannoverstraat voor een woonvorm gekozen met 22 woongroepen met maar liefst 8 bewoners elk. Dat is veel mensen bij elkaar. Dit brengt met name problemen met zich mee voor extra kwetsbare groepen, zoals LHTBI’ers. Op welke wijze houdt de wethouder rekening met deze groep bij plaatsing?

Daarnaast hoorden we zojuist de zorgen van bewoners uit Wateringseveld over de toegenomen luchtvervuiling in de wijk door extra verkeer door de nieuwe huisvestingslocatie voor statushouders. De Partij voor de Dieren heeft al vaker aandacht gevraagd voor dit probleem. Wordt er vooraf getoetst bij het bepalen van een (grootschalige) huisvestingslocatie of de luchtkwaliteit wordt aangetast? En wat gaat de wethouder doen om de leefbaarheid in Wateringseveld weer te verbeteren?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Cie Leefomgeving - Tweeminutendebat Klimaatverdragen en -convenanten

Lees verder

Bijdrage Cie Bestuur - Verkoop Aandelen Eneco

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer