Bijdrage Cie Leef­om­geving - Twee­mi­nu­ten­debat Klimaat­ver­dragen en -conve­nanten


24 augustus 2017

Voorzitter,

Het college stelt voor om vanaf 2017 in het milieu- en duurzaamheidsverslag extra aandacht te besteden aan de resultaten die bereikt zijn in internationale samenwerkingsverbanden. Dat is goed nieuws en daar gaan wij dan vanuit. Graag een reactie.

Maar verder blijkt uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen spreekt een schrijnend gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en ambitie. Zo zegt het college dat het geen geactualiseerde data stuurt naar de samenwerkingsverbanden omdat daar niet naar gevraagd wordt. Wat een slappe hap! Hoeveel moeite kan het zijn om dit gewoon jaarlijks door te sturen, bijvoorbeeld bij de jaarrekening? Een website die niet up-to-date is reflecteert niet alleen slecht op het convenant, maar ook op de gemeente zelf. Wij overwegen een motie op dit punt. Graag een reactie van de wethouder.

Verder stelt het college dat het niet bij de convenanten zit om die convenanten beter te maken, maar om er zelf beter van te worden. Het college is een expliciet, zelfverklaard freerider. Maar het hele punt van een samenwerkingsverband is samenwerking! Klimaatverandering aanpakken vereist kennis delen met elkaar, zodat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden, geen eenrichtingsverkeer. Wij verwachten dan ook meer wederkerige inzet van het college op dit punt en overwegen ook op dit punt een motie. Graag een reactie van de wethouder.?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer