Bijdrage Raad - Parkeer­debat


5 oktober 2017

Voorzitter,

Den Haag heeft te kampen met een hoge parkeerdruk. Dit gaat al jaren ten koste van de leefbaarheid. Want waar auto's staan, kun je niet fietsen, wandelen, zitten of spelen. En het wordt steeds erger. Het aantal buurten met een parkeerdruk van boven de 90 procent is gestegen van 19 in 2015 naar 23 in 2016. De tariefverlaging van de tweede parkeervergunning is hier mede debet aan. Na verlaging van het tarief, steeg de uitgifte van het aantal vergunning met 52%. Zo blijkt uit een enquête dat 38% van de respondenten met een extra auto, de tariefverlaging doorslaggevend is geweest om een extra auto aan te schaffen.

De Partij voor de Dieren was en is tegenstander van de tariefverlaging van de tweede parkeervergunning, omdat het haaks staat op het beleid om de lucht in onze stad gezond te maken en de openbare ruimte eerlijk te verdelen. Het blijkt dat de tweede parkeervergunning een mislukt experiment is. Daarom wil de Partij voor de Dieren een pilot uitvoeren om in wijken waar de parkeerdruk boven de 90% is, geen tweede parkeervergunning meer te verstrekken. Hierdoor zorgt de gemeente ervoor dat deze wijken niet nog onleefbaarder worden. Vandaar de volgende motie.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil dat bewoners de ruimte krijgen om andere en/of tijdelijke invulling voor parkeerplaatsen te onderzoeken. In de Leefstraten worden autoparkeerplekken tijdelijk ingericht als pleintjes, parkjes, sportveldjes en speelplekken. De Leefstraten doen hun naam eer aan, omdat ze meer groen en ruimte creëren en de sociale contacten in de wijk versterken. Ze worden met hulp van de gemeente door de bewoners opgezet en door henzelf onderhouden. Dit is een succesvol concept, vanuit Gent en wordt nu ook veel in Utrecht toegepast. Ook in Bezuidenhout was een experiment, waarbij parkeerplaatsen werden omgevormd tot een pleintje met gras waar kinderen konden spelen. Dit beviel zo goed, dat er nu een permanent plein komt. Ook was op 15 september de eerste Park(Ing) Day in Den Haag, waar weer werd bevestigd wat voor invullingen er allemaal op een parkeerplek kunnen worden gerealiseerd. Wat een groot succes is gebleken. Toch liepen deze bewoners tegen problemen aan. Om de leefstraten te stimuleren in Den Haag is betere informatie en communicatie vanuit de gemeente nodig. De gemeente Utrecht doet dat al, door middel van duidelijke informatie op de gemeentelijke website en communicatie naar buiten. Vandaar de volgende motie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer