Motie stimu­leren Haagse Leef­straten


5 oktober 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 oktober 2017, ter bespreking van diverse brieven over parkeren, waaronder de vervolg evaluatie tariefsverlaging tweede en volgende bewonersparkeervergunning (RIS296656),

Constaterende dat:

  • de parkeerdruk in de Haagse wijken is gestegen,
  • de openbare ruimte schaars is en deze ruimte op zoveel andere manieren ingericht kan worden,

Overwegende dat:

  • bewonersinitiatieven er afgelopen zomer toe hebben geleid dat parkeerplekken met succes (tijdelijk) zijn omgevormd tot Leefstraat,
  • bewoners aangeven dat informatieverstrekking via de gemeente beter kan,

Verzoekt het college:

  • uiterlijk voor januari 2018 op de gemeentelijke website informatie op te nemen over hoe Leefstraten opgezet kunnen worden (naar het voorbeeld van gemeente Utrecht)[1],
  • de informatie te delen met bewoners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Arjen Kapteijns
GroenLinks
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

[1] https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/leefstraten/


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, VVD, CDA, SP

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Amendement aanschaf emissievrije bussen

Lees verder

Motie pilot geen tweede parkeervergunning in wijken met parkeerdruk boven de 90%

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer