Motie pilot geen tweede parkeer­ver­gunning in wijken met parkeerdruk boven de 90%


5 oktober 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 oktober 2017, ter bespreking van diverse brieven over parkeren, waaronder de vervolg evaluatie tariefsverlaging tweede en volgende bewonersparkeervergunning (RIS296656),

Overwegende dat:

  • er door de tariefverlaging in 2015 een toename van het aantal tweede en volgende vergunningen van 52% is geconstateerd,
  • de parkeerdruk in de Haagse wijken is gestegen, in Transvaal bijvoorbeeld van 79% naar 85%,
  • uit de telefonische enquête kan worden opgemaakt dat tussen de 11% en 27% van de ondervraagden, door de tariefsverlaging een extra auto hebben aangeschaft,
  • in het Coalitieakkoord is aangegeven de tariefsverlaging van de tweede parkeervergunning te evalueren,

Verzoekt het college:

  • een pilot te starten in wijken met meer dan 90% parkeerdruk door het niet langer verstrekken van een tweede parkeervergunning,
  • de Raad voor de zomer 2018 over de verlopen pilot te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Arjen Kapteijns
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

Tegen

D66, PvdA, VVD, CDA, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie stimuleren Haagse Leefstraten

Lees verder

Motie subsidie op basis van jaarwinst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer