Motie subsidie op basis van jaarwinst


5 oktober 2017

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 oktober 2017, ter bespreking van de subsidiëring van het Generation Discover Festival,

Constaterende dat:

  • Het college aan Royal Dutch Shell in 2016 een subsidie van € 100.000,- heeft toegekend voor de organisatie van bepaalde onderdelen van het Generation Discover Festival,
  • Royal Dutch Shell in 2016 een winst van € 6,75 miljard heeft geboekt,
  • Deze subsidie daarmee ongeveer 0,0015% van de jaarwinst bedroeg,

Overwegende dat:

  • Het wenselijk is dat subsidies effectief worden toegepast,
  • Het vanuit dat oogpunt wenselijk is dat subsidies activiteiten (mede) mogelijk maken en niet slechts symbolisch ondersteunen, aangezien symbolische steun ook via andere, goedkopere wegen gerealiseerd kan worden,
  • Het daarom onwenselijk is dat publieke middelen middels subsidieregelingen worden toebedeeld aan for-profit ondernemingen van welke de winsten de subsidie disproportioneel overstijgen,

Verzoekt het college om:

  • Bij de toekenning van een subsidie de jaarwinst van de aanvrager in acht te nemen indien de aanvrager een winstoogmerk heeft,
  • Geen subsidies te verstrekken aan aanvragers indien het totaal van de in dat jaar aan de aanvrager verleende subsidies, inclusief de aangevraagde subsidie, in een onredelijke verhouding staat tot de jaarwinst,
  • De bovenstaande voorwaarde op te nemen in alle subsidievoorwaarden van de gemeente,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Arjen Kapteijns
GroenLinks
Aisha Akhiat
SP


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP

Tegen

D66, VVD, CDA, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie pilot geen tweede parkeervergunning in wijken met parkeerdruk boven de 90%

Lees verder

Motie geen subsidie naar promotie fossiele brandstoffen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer