Motie geen subsidie naar promotie fossiele brand­stoffen


5 oktober 2017

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 oktober 2017, ter bespreking van de subsidiëring van het Generation Discover Festival,

Constaterende dat:

  • Het college aan Royal Dutch Shell in 2016 een subsidie van € 100.000,- heeft toegekend voor de organisatie van bepaalde onderdelen van het Generation Discover Festival,
  • Op dit festival in 2016 promotiemateriaal aanwezig was voor Shell GTL Fuel, dat een vergelijkbare uitstoot van broeikasgassen heeft als conventionele diesel,
  • Op dit festival in 2017 promotiemateriaal aanwezig was met de passage “Aardgas is de schoonste fossiele brandstof”, terwijl dezelfde passage door de Reclame Code Commissie in haar uitspraken van 31 mei 2017 (2017/00283) en 31 juli 2017 (2017/00458) is bestempeld als misleidende reclame,

Overwegende dat:

  • Het onwenselijk is dat vanuit publieke middelen activiteiten worden gefaciliteerd die het gebruik van fossiele brandstoffen bevorderen,

Verzoekt het college om:

  • Geen subsidies te verstrekken voor activiteiten waarvan de promotie van fossiele brandstoffen een onderdeel is, of voor onderdelen van die activiteiten,
  • De bovenstaande voorwaarde op te nemen in de Algemene Subsidieverordening en in de subsidievoorwaarden die niet onder de Algemene Subsidieverordening vallen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Arjen Kapteijns
GroenLinks
Joeri Oudshoorn
Haagse Stadspartij

Aisha Akhiat
SP


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP

Tegen

D66, VVD, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie subsidie op basis van jaarwinst

Lees verder

Motie ontmoedigingsbeleid roofvogelshows

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer