Motie ontmoe­di­gings­beleid roof­vo­gel­shows


2 november 2017

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 2 november 2017, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2018-2021 (RIS297813),

Overwegende dat:

  • regelmatig roofvogel- en uilenshows worden georganiseerd in de gemeente Den Haag,
  • het tentoonstellen van roofvogels en uilen indruist tegen het dierenwelzijn,
  • voorstellingen met roofvogels en uilen onder particulieren de vraag aanwakkeren, en daarmee de illegale handel in roofvogels en uilen, o.a. op Marktplaats,
  • het houden van roofvogelshows botst met het beleid om via voorlichting het welzijn van dieren te bevorderen,
  • een gemeentelijk verbod op deze evenementen momenteel niet is toegestaan,

Verzoekt het college:

  • vogelhouders niet in te zetten bij activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd of (deels) bekostigd,
  • op de gemeentelijke website aan te geven welke nadelen roofvogel- en uilenshows hebben uit oogpunt van dierenwelzijn,
  • zich aan te sluiten bij de oproep van Amsterdam om gemeenten meer bevoegdheden te geven om beperkingen te stellen aan evenementen met dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen,

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

SP, D66

Tegen

PvdA, VVD, CDA, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie geen subsidie naar promotie fossiele brandstoffen

Lees verder

Motie Gooi regenwater niet met het badwater weg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer