Motie Gooi regen­water niet met het badwater weg


2 november 2017

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 2 november 2017, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2018-2021 (RIS297813),

Constaterende dat:

  • in 2018 8 hectare regenwater wordt afgekoppeld bij vervanging van het riool,
  • slechts 28% van het stedelijk gebied gescheiden is gerioleerd of is afgekoppeld (2016),
  • het aantal regenbuien volgens het KNMI toeneemt als gevolg van klimaatverandering,

Overwegende dat:

  • de riolering wordt ontlast door het apart opvangen van regenwater, waardoor er minder vervuild water op het oppervlaktewater wordt gestort en de wateroverlast afneemt,
  • het goedkoper is om rioolwater afgekoppeld te verwerken,
  • afkoppeling bijdraagt aan een betere kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater,

Verzoekt het college om:

  • locaties te inventariseren waar de afkoppeling van regenwater van het riool een bijdrage kan leveren aan het verminderen van wateroverlast en aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater,
  • te verkennen welke mogelijkheden er zijn om afkoppeling van het riool te verplichten bij nieuwbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen, Arjen Kapteijns Pieter Grinwis
Partij voor de Dieren Den Haag GroenLinks CU/SGP


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, SP, CDA, VVD

Tegen

PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie ontmoedigingsbeleid roofvogelshows

Lees verder

Motie Inkoop fair trade en biologische chocola, thee en koffie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer