Motie Inkoop fair trade en biolo­gische chocola, thee en koffie


2 november 2017

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 2 november 2017, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2018-2021 (RIS297813),

Overwegende dat:

  • ondanks een aangenomen motie door deze raad (RIS292569) er nog steeds geen heldere duurzaamheidscriteria voor het gemeentelijke inkoopbeleid zijn,
  • de gemeente Den Haag zich sinds oktober 2015 een Fair Trade gemeente mag noemen,
  • in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Den Haag wordt vermeld dat het predicaat ‘Fair Trade Gemeente’ gepaard gaat met het criterium dat de gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld geeft door fair trade producten in te kopen,
  • een deel van de ingekochte chocolade, thee en koffie niet fair trade en biologisch is,

Verzoekt het college:

  • in 2018 volledig over te stappen op 100% inkoop van fair trade en biologische chocola, thee en koffie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns
Partij voor de Dieren Den Haag GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

SP, PvdA, D66, CDA, VVD

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie Gooi regenwater niet met het badwater weg

Lees verder

Motie snel realiseren alternatieve locatie voor Het Knagertje

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer