Motie snel reali­seren alter­na­tieve locatie voor Het Knagertje


2 november 2017

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 2 november 2017, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmabegroting 2018-2021 (RIS297813),

Overwegende dat:

  • de gemeente vanuit haar zorgplicht medeverantwoordelijk is voor een goede opvang van gedumpte dieren,
  • Het Knagertje zich al sinds 1996 ontfermt over gedumpte konijnen en knaagdieren,
  • Het Knagertje al lang probeert een geschikte locatie te vinden,
  • Het Knagertje een locatie van het gemeentelijk vastgoed op het oog heeft op de Jaap Edenweg,
  • het college heeft toegezegd de mogelijkheden te bekijken binnen het gemeentelijk vastgoed,
  • snelheid geboden is met oog op bouwactiviteiten waar de dieren in de opvang onder lijden,

Verzoekt het college:

  • een geschikte opvanglocatie in samenspraak met Het Knagertje te vinden en die voor het kerstreces te hebben gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Richard de Mos

Partij voor de Dieren Groep de Mos/OPDH


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP

Tegen

D66, PvdA, VVD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Inkoop fair trade en biologische chocola, thee en koffie

Lees verder

Motie Haags locatiebeleid voor evenementen waarin kwetsbare waarden worden beschermd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer