Amen­dement aanschaf emis­sie­vrije bussen


26 september 2017

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 september 2017, ter bespreking van de Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH (RIS 297417):

Besluit om:

In de zienswijze de volgende passage op te nemen:

- De gemeente Den Haag pleit ervoor om niet vanaf 2025, zoals vermeld in de Kadernota, maar vanaf 2020 alleen nog emissievrije bussen aan te schaffen.

Toelichting:

De gemeenteraad van Den Haag heeft een amendement aangenomen (RIS 296209) waardoor in de zienswijze over de busconcessie is opgenomen dat de gemeenten Den Haag ervoor pleit dat vanaf 2020 alleen nog bussen worden aangeschaft die emissievrij zijn.

In de Kadernota staat dat vanaf 2025 en mogelijk eerder emissievrije bussen worden aangeschaft. Indiener wil er zorg voor dragen dat de gemeente Den Haag, in het belang van de noodzaak om CO2-uitstoot zo snel mogelijk terug te dringen, benadrukt dat vanaf 2020 alleen nog zero-emissiebussen moeten worden aangekocht.

Christine Teunissen Gerwin van Vulpen Arjen Kapteijns
Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij GroenLinks


Lobke Zandstra
PvdA


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, CDA, D66, VVD

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie fijnmazig waterstof openbaar vervoer 

Lees verder

Motie stimuleren Haagse Leefstraten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer