Motie fijnmazig waterstof openbaar vervoer 


26 september 2017

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 september 2017, ter bespreking van de Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH (RIS 297417):

Overwegende dat:

  • fijnmazig OV in de vorm van emissieloze taxi’s en taxibusjes aanmoediging verdient;
  • de gemeente Den Haag de invulling van fijnmazig maatwerk openbaar vervoer met de MRDH gaat overleggen,

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeenten Den Haag heeft om fijnmazig OV op waterstof te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Gerwin van Vulpen Rachid Guernaoui
Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij Groep de Mos/OPD

Arjen Kapteijns Pieter Grinwis
GroenLinks ChristenUnie/SGP


Status

Verworpen

Voor

HSP, GDM/OPDH, SP, ID, GroenLinks, CU/SGP, PvdD, GroepOkcuoglu

Tegen

PvdA, CDA, D66, VVD, GroepvanderHelm, PvdE, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer