Motie pendel­vervoer stimu­leren 


26 september 2017

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 september 2017, ter bespreking van de Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH (RIS 297417):

Overwegende dat:

  • schoon pendelvervoer vanaf de randen van de stad bijdraagt aan een aantrekkelijker OV-systeem,
  • het meer autoluw maken van de binnenstad grote voordelen biedt om overlast van roet, stank , geluid en fijnstof te verminderen,
  • dat de behoefte aan laadstations voor een groeiend elektrisch wagenpark zal leiden tot een groeiende behoefte aan (snel)laadstations,

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken op welke wijze aanleg van laadplaatsen voor elektrische auto’s aan de rand van de stad gestimuleerd kan worden, met emissieloos pendelvervoer naar het centrum,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD, GroepOkcuoglu

Tegen

GL, HSP, D66, PvdA, CDA, VVD, GroepvanderHelm, ID, PvdE, CU/SGP, PVV, Groepdemos/OPD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer