Bijdrage Raad - Verkoop aandelen Eneco


5 oktober 2017

Voorzitter,

Dit college heeft geen oog voor toekomstige generaties. Met de verkoop van de Haagse aandelen in Eneco zet het de duurzame koers van het energiebedrijf op het spel en daarmee ook de energietransitie. Er zijn hele goede redenen om juist nu, na de splitsing, aandeelhouder te blijven, en eigenlijk is er geen goede reden voor verkoop.

Voorzitter, juist nú kunnen wij ervoor zorgen dat de energietransitie wordt versneld door Eneco op deze ambitie aan te sturen. Partijen die zeggen dat we daarom kunnen sturen door voorwaarden te stellen, hebben last van kortetermijndenken. Een koper van Eneco kan het energiebedrijf gewoon doorverkopen of de koers wijzigen na 3 tot 5 jaar. Wat hebben we dan nog aan die voorwaarden? De groene koers zou zo kunnen omslaan met een nieuwe koper.

Nog vreemder dan het stellen dat voorwaarden Eneco op groen houden, is de gedachte dat je in verkoopvoorwaarden meer invloed zou hebben dan als actieve aandeelhouder, of als publieke aandeelhouder. Wie een schuin oog werpt op het geprivatiseerde Nuon en Essent, die fossieler in plaats van duurzamer zijn geworden, moet immers concluderen dat publiek aandeelhouderschap de succesfactor van de duurzame koers van Eneco lijkt te zijn.

Het meeste invloed als publiek aandeelhouder hebben we als we gezamenlijk met andere gemeenten optrekken en een zo groot mogelijk belang en invloed behouden. Daarom tekenen wij graag mee met de motie van CU/SGP om de gemeenteraden van andere gemeenten met aandelen in Eneco te wijzen op de voordelen van publiek aandeelhouderschap en de oproepen aan de gemeenteraden om hun aandelen te behouden.

Indien Den Haag wel verkoopt, dan lijkt het opeens een bulk geld te hebben om de eigen transitie vooruit te helpen. Maar dan ontstaat er wel een begrotingstekort. Hoe kan het college een besluit nemen om Eneco te verkopen zonder aan te geven hoe het gemis aan dividend zal worden gedekt? Als Eneco in publieke handen blijft, kunnen we het dividend van Eneco prima inzetten voor de energietransitie.

Voorzitter, het college heeft ons bij herhaling verteld dat het principebesluit dat genomen gaat worden geen definitief besluit is. Het is eigenlijk maar een oproep tot een onderzoekje, zegt het college ons geruststellend toe. Het college bagatelliseert hiermee het principebesluit, waarmee volgens het consultatiedocument immers “gebondenheid van de aandeelhouders” gemoeid gaat (artikel 3.1.4). Daarnaast moet uit de aandeelhoudersovereenkomst waartoe het principebesluit moet leiden “een hoge mate van commitment voor verkoop” spreken, zodat er voor de koper “relatieve zekerheid over de uitkomst van een transactieproces” is. Geen vrijblijvend onderzoekje dus, maar commitment. Dát hebben we uiteraard niet.

Tot slot, voorzitter, heeft het college enkele geengeen enkele reden gegeven om dit gezamenlijk bezit van de burgers van Den Haag te verkopen. Partij voor de Dieren wil de aandelen behouden en er geen wisselgeld van maken met het risico dat de groene koers van Eneco te grabbel wordt gegooid.